SOSTENIBILITAT

Com accelerar el lideratge femení a les empreses

Temps de Lectura: 5 minuts

Com accelerar el lideratge femení a les empreses
Avatar

CaixaBank

01 Setembre, 2020


«Sostre de vidre» o «bretxa de gènere» són dues expressions amb què ens hem familiaritzat en els últims anys. Són símptomes d’un problema, la desigualtat, que afecta la vida de dones d’arreu del món. El que no se sol tenir en compte és que les conseqüències d’aquesta desigualtat també perjudiquen el rendiment de les empreses i el desenvolupament d’una societat sostenible i saludable.

De fet, un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l’ONU en la seva Agenda 2030 és el de la igualtat de gènere i l’empoderament de la dona. Això significa que assolir aquesta meta ens ajudarà a construir una societat més justa i pròspera per a tots.

En aquest sentit, l’ONU considera fonamental assegurar la participació plena i efectiva de les dones, així com la igualtat d’oportunitats de lideratge en tots els nivells decisoris en la vida política, econòmica i pública.

Empreses més rendibles

Aquest empoderament no és només una moda passatgera o un moviment per millorar la reputació d’institucions i empreses. De fet, les empreses amb més diversitat de gènere tenen el 15 % més de possibilitats d’obtenir beneficis que les seves competidores, segons la consultora McKinsey.

Aquesta companyia també indica en un informe recent l’existència d’importants avenços en la presència de dones en alta direcció, però adverteix sobre un important problema d’accés a posicions de comandament intermedi. És a dir, el màxim obstacle no és el sostre de vidre que impedeix les dones progressar, sinó emprendre i continuar el camí que porta a les posicions més elevades en una empresa. Un problema que també acaba per afectar el rendiment del negoci.

Com aplanar el camí de la diversitat?, com ajudar les dones a incorporar-se en igualtat de condicions a cada estament de l’empresa? L’ONU ha establert una sèrie de principis que serveixen com a guia a les companyies que vulguin promoure d’una vegada per totes aquesta diversitat que beneficia tant el negoci com la societat.

Set principis per a la igualtat

Els Principis de l’Empoderament de la Dona formen part del Pacte Mundial que proposa l’ONU a empreses de tot el món per complir els objectius de sostenibilitat. En aquest, l’ODS de la igualtat de gènere i empoderament de la dona ocupa un lloc destacat. Fa diversos anys que CaixaBank està compromès amb els principis promulgats per la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial de les Nacions Unides.

En total, es promouen set principis per ajudar les empreses a centrar-se en els elements clau per promoure la igualtat de gènere en el lloc de treball, així com en el mercat i en la comunitat: establir una direcció que promogui la igualtat de gènere; promoure la igualtat real d’oportunitats, integració i no-discriminació; garantir la salut, la seguretat i una vida lliure de violència; invertir en formació i educació; estendre els compromisos a tota la cadena de subministrament, desenvolupament empresarial i pràctiques de màrqueting; exercir un lideratge comunitari i donar exemple a altres actors, i comprometre’s amb la transparència, l’avaluació dels avenços i la informació.

De la teoria a l'acció

Una vegada ja han quedat clars els principis, toca passar a l’acció i no només això: també cal demostrar que el que es fa es transforma en resultats reals. Aquesta és la raó per la qual CaixaBank ha decidit adherir-se al programa Target Gender Equality, que promou l’adopció de mesures audaces per accelerar aquest procés.

Es tracta d’una iniciativa que exigeix compromisos per part de les empreses participants que es plasmin en iniciatives reals que permetin assolir objectius ambiciosos en matèria d’igualtat de gènere i empoderament. Entre d’altres, els relacionats amb la representació i el lideratge, des del nombre de dones presents en el consell d’administració de la companyia fins al percentatge de despesa empresarial en empreses que són propietat de dones.

Aquesta és una comesa amb la qual CaixaBank manté un ferm compromís. El demostra a través d’accions efectives que han portat l’entitat, entre altres èxits, a tenir un dels percentatges més elevats de presència de dones en el seu consell d’administració. Així ho explica en aquest vídeo Xicu Costa, ambaixador, juntament amb Anna Quirós, del programa Target Gender Equality de CaixaBank.

Target Gender Equality anima les empreses que participen en la iniciativa a establir objectius ambiciosos i realistes en matèria d’igualtat de gènere. També les ajuda a visualitzar i entendre el seu acompliment real en aquest àmbit gràcies a una Eina d’Anàlisi de Bretxa de Gènere dels Principis d’Empoderament de la Dona. Així mateix, permet que participin en experiències d’aprenentatge i treballin amb homòlegs, socis i experts de les Nacions Unides per eliminar barreres a la progressió professional de les dones que puguin restar ocultes.

D’aquesta manera, les empreses que participen en el programa Target Gender Equality tenen l’oportunitat de demostrar de manera mesurable i tangible el seu compromís amb el progrés de la igualtat de gènere als diferents grups d’interès, com és el cas dels inversors i els empleats.

En aquest sentit, CaixaBank s’ha compromès a seguir avançant per assolir el 43 % de dones en càrrecs directius el 2021, des del 41,3 % actual. A més, disposa d’un pla d’igualtat que inclou mesures com divulgar el valor de la diversitat entre la plantilla, promoure una gestió eficient del temps i les reunions o incloure la perspectiva de gènere en els processos de selecció. A més, s’incentiva que les persones que accedeixin a llocs de direcció continuïn acollides a mesures de conciliació.

El programa de diversitat Wengage que organitza CaixaBank també promou iniciatives per impulsar la igualtat d’oportunitats, tant dins com fora de l’entitat. Aquest projecte serveix com a accelerador del pla d’igualtat mateix i dels objectius estratègics de CaixaBank.

Principis, objectius, accions i resultats. Aquesta és la manera que tenen les empreses d’apostar per un objectiu, l’empoderament de les dones, que comporta importants beneficis: des de la construcció d’economies més fortes fins a l’establiment de societats més estables i justes. Un compromís que ja no pot esperar.

Accepto les condicions d'ús.