SOSTENIBILITAT

Competències professionals que has de desenvolupar avui per treballar el dia de demà

Temps de Lectura: 4 minuts

Competències professionals que has de desenvolupar avui per treballar el dia de demà
Avatar

CaixaBank

17 Agost, 2022


Durant aquesta dècada, es crearan a Espanya gairebé deu milions d’oportunitats laborals, moltes d’elles de nova creació, però moltes altres seran de reemplaçament d’aquells treballadors que es jubilen.

Segons l’informe Canvis en els perfils professionals i necessitats de Formació Professional a Espanya. Perspectiva 2030, elaborat pel Centre del Coneixement d’Innovació de CaixaBank Dualiza, juntament amb l’investigador Oriol Homs i la col·laboració de la Fundació CEOE, tant per a aquestes noves professions com per als treballadors que reemplaçaran a aquells que passen a la jubilació, aniran apareixent noves demandes per al desenvolupament del treball.

No es tractarà d’una revolució en què apareixeran nous oficis que fins ara no cabien en la nostra ment, sinó d’una evolució dels actuals per adaptar-se a les noves necessitats que va demandant el mercat.

Avançarem cap a una hibridació de les professions, professions híbrides o, dit d’altra manera, una polivalència especialitzada en què els professionals comptaran amb una àmplia base teòrica per poder donar resposta a múltiples problemes del dia a dia, però comptaran amb una especialització concreta per a ocasions especials.

En aquest canvi, cobraran una especial importància les competències toves o soft skills, aquelles que s’adquireixen amb el temps, com el treball en equip, lideratge, iniciativa… Tant és així, que l’estudi subratlla que les empreses contractaran capacitat d’aprenentatge.

La investigació s’ha realitzat després d’entrevistar a nombrosos directors de recursos humans, les respostes dels quals han permès desagregar aquestes necessitats per sectors.

Soft skills per als sectors quimicofarmacèutic, indústria 4.0 i agroalimentari

Segons l’estudi, per a treballar en el sector quimicofarmacèutic, els candidats hauran de reunir les següents competències:

 • Gestió d’informació digitalitzada i interpretació de dades.
 • Competències soft, com la resolució de problemes, implicació, capacitat analítica i facilitat per elaborar informes.
 • Adaptació als canvis i polivalència.
 • Coneixement de normes i protocols relacionats amb la seguretat i el medi ambient.
 • Capacitat de treball en equip i per projectes.
 • Major domini de l’anglès.

En la indústria 4.0, sector automoció, es difuminaran les fronteres entre titulats universitaris i d’FP. En aquest àmbit, serà necessari que els professionals:

 • Tinguin coneixement en nous materials, models de gestió, planificació, manteniment digital, robòtica i ciberseguretat.
 • Tinguin major capacitat de gestió d’informació digitalitzada i interpretació de dades.
 • Desenvolupin competències soft relacionades amb la resolució de problemes i el treball en equip.
 • Sàpiguen adaptar-se als canvis.
 • Tinguin coneixements de normes i protocols relacionats amb la seguretat i el medi ambient.
 • Dominin l’anglès.

La gran majoria dels perfils professionals ja tenen afectats alguns dels seus components competencials i seguiran canviant en el futur.

Respecte al sector agroalimentari, l’ampliació de les competències podrà veure’s en uns altres perfils vinculats:

 • Es demandaran mecatrònics amb majors coneixements informàtics per poder treballar en equip amb perfils informàtics.
 • Els informàtics hauran de tenir coneixements dels processos industrials. Als operaris se’ls exigirà major capacitat per interactuar amb dispositius digitals, major capacitat d’anàlisi de dades, coneixements bàsics d’informàtica i programació, capacitat de seguiment i control de qualitat i seguretat.
 • Els administratius hauran de tenir major capacitat d’anàlisi de dades.
 • Els professionals que es dediquin al control de qualitat hauran de tenir capacitat per fer informes i aplicar protocols de qualitat.
 • Els comercials que treballin en aquest sector han de tenir coneixements i capacitat de venda en línia.

Noves competències en sector tic, economia verda i turisme

En el sector de les TIC és probable que es consolidin alguns perfils altament especialitzats, com ara:

 • Tècnic en realitat augmentada.
 • Programador d’interfícies d’aplicacions i programes informàtics.
 • Gestor de big data.
 • Consultor TIC.
 • Comercial TIC.
 • Especialista en ciberseguretat.
 • Tècnics informàtics especialitzats.

Dins el sector de l’economia verda, es veuran canvis en tots els perfils professionals amb la incorporació d’elements de sensibilitat cap a la sostenibilitat i s’incorporaran en molts d’ells coneixements i habilitats per operar amb nous materials, productes, serveis, eines de treball i mètodes organitzatius.

Els perfils clàssics del sector hauran d’actualitzar-se (p. ex., operadors de turbines eòliques) i serà desitjable que es doni una major polivalència per adaptar-se als canvis.

Els perfils del sector turístic també evolucionaran, especialment en:

 • Transversalitat: domini dels idiomes, sensibilitat mediambiental, atenció personalitzada del client, maneig de sistemes d’informació…
 • Manteniment: estalvi energètic, manteniment bàsic d’instal·lacions i xarxes d’informàtica i comunicació.
 • Cuina i restauració: diversitat de menús i cartes per sensibilitats i al·lèrgies, opcions veganes, ecològiques i macrobiòtiques, cultures culinàries globalitzades.
 • Animació i comunicació: capacitat per organitzar esdeveniments especials i únics.
 • Departaments d’informàtica: anàlisi de dades i aplicacions de gestió.

Atenció integral a persones, principal competència en sociosanitari

En el sector sociosanitari també s’ampliarà la llista de competències amb què hauran de comptar els professionals, centrades especialment en l’atenció integral a les persones, en la polivalència entre la figura de l’auxiliar d’infermeria i el d’atenció a les persones dependents i en el maneig d’instruments digitalitzats de gestió.

Per perfils específics, als auxiliars se’ls reclamaran habilitats en comunicació i empatia, resolució de conflictes i major integració cultural per a treballadors d’origen immigrant, mentre que als tècnics se’ls exigirà tenir una major capacitat de gestió emocional davant el desgast del personal, el disseny d’activitats de teràpies de caràcter preventiu i/o compensador, major polivalència en ciutats petites i mitjanes i saber comunicar-se a distància amb les famílies.

Per part seva, els zeladors hauran de ser capaços d’integrar-se en equips d’atenció sanitària i/o sociosanitària i els professionals dedicats a la cuina hauran de comptar amb coneixements en dietètica i adaptació dels menús a les necessitats dels usuaris.

Sectors amb més potencial de creixement

Activitats financeres i assegurances (+21 % vs. 2020), construcció (+20 %), informàtica i comunicacions (+14 %) i comerç (+13 %) seran els sectors que més creixeran en aquests deu anys. Davant ells, el sector primari (−21 %) o el manufacturer (−9 %) presentaran una clara contracció respecte al que representaven el 2020 .

Si l’anàlisi es fa pel que fa a ocupació, el major increment es veurà en tècnics i professionals de suport, en administratius i en treballadors qualificats en el sector agrícola, ramader, forestal i pesquer, segons les previsions del CEDEFOP en el seu programa de skills forecast per a Espanya amb horitzó 2030.

Accepto les condicions d'ús.