ECONOMIA

Assegurances, reformes o pla de pensions: despeses deduïbles en la renda 2023

Temps de Lectura: 5 minuts

Assegurances, reformes o pla de pensions: despeses deduïbles en la renda 2023
Avatar

Pedro Rodríguez Mateo

Asesoría Fiscal CaixaBank

23 Abril, 2024


Fins al proper dia 1 de juliol, quan acabarà la campanya de la renda, toca incloure les deduccions i desgravacions corresponents a l’exercici 2023.

Aportacions a plans de pensions, inversions en empreses emergents, reformes per augmentar l’eficiència energètica de la llar…

Ara és quan et pots beneficiar de totes aquestes accions que t’ajudarien a pagar menys en la declaració de la renda si les has fetes abans del 31 de desembre de 2023. Tot seguit en repassarem algunes de les més habituals:

Deduccions per assegurances

Un dels dubtes més habituals és si les diferents assegurances que es contracten es poden deduir d’alguna manera en la declaració de la renda. Per exemple, en el cas dels treballadors autònoms, sí que hi ha diverses assegurances —salut, oficina, responsabilitat civil professional…— que es poden deduir.

Què ocorre amb la resta dels contribuents? Que també hi ha algunes assegurances que poden incloure en la seva declaració de la renda en determinades situacions:

  • Per deducció en l’adquisició d’habitatge habitual: els contribuents que tinguin dret a aquesta deducció i que tinguin recollides en l’escriptura de la hipoteca com a obligatòries les assegurances de la llar i vida, les poden incloure en aquesta deducció.
  • Propietaris d’habitatges de lloguer: aquests contribuents poden desgravar tant l’assegurança de responsabilitat civil com la que protegeix davant possibles impagaments de l’inquilí.

Deduccions per reformes

Recorda que, si has fet obres per millorar l’eficiència energètica del teu habitatge durant el 2023, te’n podràs deduir en la declaració de la renda entre el 20 % i el 40 % de l’import si permeten reduir demanda de climatització o d’energia no renovable. Les obres de rehabilitació energètica poden arribar fins al 60% de deducció.

Si has comprat un vehicle elèctric nou o has instal·lat un punt de recàrrega, ara és el moment d’aplicar les deduccions corresponents si compleixes amb els requisits.

Deduccions per hipoteca

Si has adquirit l’habitatge habitual abans del 2013 amb una hipoteca, tens la possibilitat de continuar aplicant la deducció per inversió en habitatge habitual, amb la possibilitat de desgravar-te fins al 15 % del que hagis pagat en l’exercici (amb amortització, interessos i altres despeses relacionades amb el finançament) amb un límit de 9.040 euros per declaració, i això inclou les assegurances de la llar i vida que hem esmentat abans.

Deduccions per lloguer

Si el 2023 tenies un habitatge de lloguer, recorda que pots aplicar una reducció al rendiment net positiu del capital immobiliari. Concretament, el percentatge d’aquesta reducció és del 60% per a contractes signats abans de l’1 de gener de 2024.

No és l’únic avantatge fiscal de què podràs gaudir: si l’habitatge ha estat llogat el 2023, podràs reduir també en el rendiment net algunes despeses d’aquest exercici, com les relacionades amb la seva reparació i conservació o la quota de la comunitat de propietaris —sempre que ho paguis tu—, així com l’IBI o les assegurances que comentàvem anteriorment.

Si ets tu qui viu de lloguer en un habitatge amb un contracte anterior al 2015 (o amb un altre que li donés continuïtat), hi ha un règim transitori que et permet deduir part del que hagis pagat per aquest lloguer el 2023.

Deduccions per inversions i donacions

Hi ha algunes inversions que es poden deduir en la declaració de la renda. Així doncs, si el 2023 vas invertir en alguna empresa emergent o startup i compleixes els requisits, et podries beneficiar d’una deducció del 50 % per a una base màxima de 100.000 euros.

Recorda que també les donacions fetes el 2023 a ONG, així com les quotes d’afiliació a col·legis professionals, sindicats i partits polítics es poden incloure en la declaració de la renda que has de presentar ara.

Deduccions per plans de pensions

Els diners que hagis aportat durant el 2023 al teu pla de pensions també té una deducció associada en la declaració de la renda d’aquest any.

Això sí, l’import màxim que podràs deduir és de 1.500 euros (amb un límit del 30% dels rendiments nets del treball i de les activitats econòmiques) i es podria incrementar en fins a 8.500 euros anuals més si prové de contribucions empresarials o aportacions del treballador.

Deduccions per llibres de text i altres despeses educatives

Si la teva comunitat autònoma ofereix la possibilitat de deduir llibres de text, material escolar i altres despeses educatives, ara és el moment de rescatar els tiquets de compra o les factures que hagis guardat.

Recorda que, en funció de la comunitat autònoma, podràs incloure com a deduccions en la declaració de la renda un concepte o un altre. Per exemple, hi ha territoris que permeten deduir despeses per reforç educatiu, per tenir els fills estudiant lluny de casa o fins i tot per activitats extraescolars.

Els límits tampoc no són els mateixos, així que convé que consultis la informació concreta de la teva comunitat autònoma per assegurar-te que inclous les deduccions correctament en la teva declaració de la renda.

Accepto les condicions d'ús.