ECONOMIA

Saps quines deduccions per material escolar pots sol·licitar a la teva comunitat autònoma?

Temps de Lectura: 5 minuts

Saps quines deduccions per material escolar pots sol·licitar a la teva comunitat autònoma?
Avatar

CaixaBank

14 Novembre, 2022


La compra de la roba i el calçat, els llibres, les llibretes, les motxilles i tota mena de material escolar suposa una despesa important, sobretot per als pares i mares que tenen més d’un fill.

Per aquest motiu, hi ha força comunitats autònomes que ofereixen la possibilitat de deduccions en l’IRPF d’aquestes compres. I fins i tot hi ha ajudes per a estudiants d’universitat i de postgrau. Aquí pots consultar quines comunitats autònomes tenen en compte aquestes deduccions i quines despeses pots incloure-hi. Recorda tenir-les en compte quan facis la declaració de la renda de l’exercici 2022.

Aragó

El govern d’Aragó té en compte deduccions en l’IRPF per la compra de llibres de text i material escolar per a educació primària i educació secundària obligatòria (ESO). Els límits són els següents:

 • Les famílies nombroses poden deduir 150 euros per cada descendent en les declaracions conjuntes i 75 euros en les individuals.
 • La resta de les famílies poden deduir fins a 100 euros per descendent en les declaracions conjuntes i fins a 50 euros en les individuals.

En tots dos casos, l’import que es pot deduir depèn de la base imposable general i de la base imposable d’estalvi.

Astúries

Igual que el d’Aragó, el govern del Principat d’Astúries ofereix la possibilitat de deduir les compres de llibres de text i material escolar d’educació primària i ESO.

 • Les famílies nombroses poden deduir 150 euros per cada fill en les declaracions conjuntes i 75 euros en les individuals.
 • La resta de famílies poden deduir fins a 100 euros per descendent en les declaracions conjuntes i fins a 50 euros en les individuals.

Les quantitats també depenen de la base imposable total i de la base imposable d’estalvi.

Illes Balears

Aquesta comunitat autònoma té en compte deduccions en l’IRPF del 100 % de les quantitats destinades a llibres de text del segon cicle d’educació infantil, d’educació primària, d’ESO, de batxillerat i dels cicles de formació professional (FP).

Així mateix, el govern de les Illes Balears ofereix la possibilitat de deduir el 15 % de les despeses extraescolars d’ensenyament d’idiomes dels descendents que les cursin, des del segon cicle d’educació infantil fins al batxillerat o l’FP.

 • Està limitat a 100 euros per fill i a casos en què la base imposable total no superi els 25.000 euros en tributació conjunta o els 12.500 euros en individual.

La comunitat autònoma també té en compte la deducció de 1.500 euros, amb un límit del 50 %, per les despeses ocasionades pels estudis d’educació superior fora de l’illa de residència habitual.

En aquest cas, hi ha certs requisits relacionats amb la renda i la classe d’estudis. També hi ha excepcions, com ara els casos en què la formació no sumi un mínim de crèdits anuals o en què hi hagi oferta educativa pública a la mateixa illa de residència.

Canàries

La comunitat autònoma de les Canàries permet deduir 100 euros pel primer descendent que cursi educació infantil, educació primària, ESO, batxillerat i FP de grau mitjà; i 50 euros addicionals per cadascun dels altres fills que facin els mateixos nivells educatius.

 • – Inclou despeses en llibres, material escolar, transport escolar, uniformes, menjadors escolars i reforç educatiu.

A més a més, té en compte la deducció de 1.500 euros per despeses d’estudis universitaris o d’FP superior. Per poder deduir aquestes despeses, l’estudiant ha de ser solter, menor de 25 anys i dependre econòmicament dels seus pares.

 • La deducció no s’aplica si els estudis no arriben a un mínim de 30 crèdits o si l’estudiant obté rendes superiors a 8.000 euros durant el mateix exercici, entre d’altres.

Castella-la Manxa

La Junta de Castella-la Manxa permet deduir part de les despeses en llibres dels estudiants d’educació primària i ESO. A més a més, té en compte la deducció del 15 % de les despeses relacionades amb l’ensenyament extraescolar d’idiomes.

Les deduccions en l’IRPF arriben als 150 euros per a les famílies nombroses i 100 euros per a la resta de les famílies, depenent sempre de la base imposable general i de la base imposable de l’estalvi en cada cas.

Catalunya

La Generalitat de Catalunya té en compte deduccions del pagament dels interessos corresponents als préstecs atorgats per al finançament d’estudis de màster i doctorat concedits a través de l’Agència de Gestió d’Ajudes Universitàries i Investigació. Pot deduir-se el 100 % del cost dels interessos.

Extremadura

Les famílies d’Extremadura poden deduir 15 euros en l’IRPF per la compra de material escolar per a cada descendent. Aquests són alguns dels requisits:

 • La suma de les bases imposables general i de l’estalvi no pot superar els 19.000 euros en les tributacions individuals i 24.000 euros en les conjuntes.
 • Els pares han de conviure amb els fills escolaritzats.

Madrid

La Comunitat de Madrid presenta la possibilitat de fer les deduccions següents:

 • El 15 % de les despeses d’escolaritat als centres privats no concertats.
 • El 10 % de les despeses d’ensenyament d’idiomes en centres oficials i activitats extraescolars durant el curs lectiu. Se n’exclouen els campaments d’estiu.
 • El 5 % de les despeses relacionades amb l’adquisició d’uniformes escolars.

Les deduccions en l’IRPF no poden superar els 400 euros per fill, tot i que hi ha algunes excepcions.

Múrcia

Múrcia estableix una deducció de 120 euros per despeses en material escolar i llibres de text del segon cicle d’educació infantil, educació primària i l’ESO.

 • Les famílies nombroses només podran fer la deducció si la suma de la base imposable general i la base imposable de l’estalvi no supera els 15.000 euros en tributacions individuals o els 30.000 euros en les conjuntes.
 • La resta de les famílies tenen el límit en els 25.000 euros en les tributacions individuals i 40.000 en les conjuntes.

València

Les famílies de la Comunitat Valenciana podran deduir 100 euros per la compra de material escolar per cada fill escolaritzat en educació primària, ESO o unitats d’educació especial.

 • La deducció es té en compte per a escolaritzacions en centres públics i privats.
 • Com a mínim, un dels contribuents ha d’estar aturat i inscrit com a demandant d’ocupació.
 • La suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l’estalvi no pot superar els 27.000 euros en tributació individual i els 37.000 euros en tributació conjunta.

La resta de les comunitats autònomes —Andalusia, Cantàbria, Castella i Lleó, Galícia, País Basc, Navarra, La Rioja— i les ciutats de Ceuta i Melilla no ofereixen deduccions per aquestes despeses escolars.