ECONOMIA

Lletres del Tresor: com funcionen i quan se subhasten el 2024

Temps de Lectura: 4 minuts

Lletres del Tresor: com funcionen i quan se subhasten el 2024
Avatar

CaixaBank

03 Abril, 2024


Les lletres del Tresor han guanyat una gran popularitat i sembla que es mantindrà el 2024. De fet, en la subhasta del 13 de febrer, la demanda va triplicar l’import adjudicat pel Tresor Públic (2.036,27 milions d’euros).

Les lletres són les responsables de les cues que es formaven durant l’últim any davant les seus del Banc d’Espanya. Saps en què consisteix aquest producte financer i per què té tanta tirada?

Què són i com funcionen les lletres del Tresor

Les lletres del Tresor són emissions de deute públic a curt termini que fa l’Estat mitjançant subhasta a través del Tresor Públic per obtenir finançament, amb un valor nominal de 1.000 euros cadascuna. Això significa que la compra mínima que es pot fer és de 1.000 euros i les successives també s’han d’abonar de 1.000 en 1.000 euros.

Es tracta de valors de renda fixa que permeten que els compradors puguin saber per endavant la rendibilitat que n’obtindran en un termini determinat.

Aquestes característiques fan que les Lletres del Tresor siguin un instrument pel qual acostumen a interessar-se inversors que no volen productes de risc elevat ni invertir a llarg termini.

Les lletres del Tresor són valors emesos al descompte

Les lletres del Tresor són valors emesos al descompte. Això vol dir que, en la pràctica, es paga per cada valor un preu inferior a aquests 1.000 euros, ja sigui en la mateixa subhasta o en el mercat secundari. Quan vencen, l’Estat pagarà sempre 1.000 euros per cada lletra, així que la rendibilitat que obté l’inversor serà la diferència entre aquest valor i el que va pagar en el seu moment.

Un exemple: si la rendibilitat de les lletres del Tresor a nou mesos és del 3,5 %, l’inversor rebrà al cap d’aquests nou mesos 35 euros per cada 1.000 euros invertits

Quins terminis ofereixen les lletres del Tresor

Les lletres del Tresor són, com dèiem, emissions de deute públic a curt termini i en això es diferencien d’altres valors com ara els bons i les obligacions del Tresor, el termini dels quals és de diversos anys. De fet, en el cas de les obligacions, el Tresor Públic emet fins i tot títols a 50 anys.

En el cas de les lletres del Tresor, els terminis són molt més curts: el Tresor Públic les emet actualment a tres, sis, nou i dotze mesos. Si prenem com a exemple la subhasta del 13 de febrer de 2024, el tipus d’interès mitjà de les lletres del Tresor a tres mesos va ser del 3,703 %.

Com es compren les lletres del Tresor

Per comprar lletres del Tresor es pot anar directament a una subhasta del Tresor Públic o a través d’intermediaris com ara una entitat bancària. Fins i tot es poden adquirir a la Borsa.

Per comprar lletres del Tresor es pot anar a una subhasta

En el cas d’anar directament a una subhasta, cal obrir abans un compte directe al Banc d’Espanya. Aquest és un tràmit que es pot fer de manera presencial (amb cita prèvia) a les seus del Banc d’Espanya o mitjançant signatura electrònica a través del web del Tresor Públic i cal aportar sempre la documentació requerida en cada cas.

Un cop obert el compte, l’inversor ja es pot apuntar a la subhasta següent de lletres del Tresor; això sí, sempre que faci un dipòsit previ del 101 % del valor nominal de la inversió que vulgui fer. Això significa que, per a una inversió de 1.000 euros, haurà de dipositar 1.010 euros.

Lletres del Tresor competitives i no competitives

A l’hora de fer peticions de compra de lletres del Tresor es pot optar per dos tipus d’ofertes que presenten certes diferències:

  • Ofertes competitives: en aquests casos, l’inversor indica quants diners vol invertir i el preu que està disposat a pagar per la seva inversió en lletres del Tresor, normalment expressat en un percentatge sobre el valor nominal. A partir d’aquestes ofertes, el Tresor Públic calcula el preu mitjà ponderat de cada subhasta.
  • Ofertes no competitives: en aquestes peticions, només s’especifica quants diners es volen invertir. Això significa que el comprador acceptarà el preu mitjà ponderat que resulti de la subhasta.

Les ofertes no competitives són les primeres que resol el Tresor Públic en la subhasta. Això significa que primer adjudica la quantitat corresponent a aquestes ofertes, mentre que la quantitat restant es destina després a les ofertes competitives.

En aquest últim cas, també hi ha un ordre establert: les ofertes competitives s’ordenen de més gran a més petita i el volum de deute es va adjudicant així fins que es col·loca totalment. Llavors, la subhasta finalitza.

Quan hi ha subhastes de lletres del Tresor el 2024

Per saber quan hi ha subhastes de lletres del Tresor el 2024, n’hi ha prou amb consultar el web del Tresor Públic, que ofereix un calendari amb les dates exactes en què se celebren, les dates d’amortització i el termini per fer-ne les peticions.

Acostumen a haver-hi subhastes en dues dates cada mes: primer se celebren les de lletres del Tresor a sis i dotze mesos, i més tard se subhastaran les que vencen als tres i nou mesos.

Accepto les condicions d'ús.