ECONOMIA

Radiografia dels autònoms a Espanya: quants n’hi ha i a què es dediquen?

Temps de Lectura: 4 minuts

Radiografia dels autònoms a Espanya: quants n’hi ha i a què es dediquen?
Avatar

CaixaBank

08 Maig, 2023


Són professionals acostumats a navegar en mar obert. Malgrat les incerteses que això comporta, per a alguns perfils el treball per compte propi resulta més atractiu que no pas el treball assalariat, perquè tens més llibertat i la possibilitat (hipotètica) d’obtenir més ingressos. Parlem dels autònoms, un col·lectiu dispers a Espanya.

El mite de l’advocat, el metge o l’enginyer per compte propi continua sent fort, igual que el de l’artista o l’arquitecte. Tanmateix, la realitat és ben diferent. A què es dediquen els autònoms? Quants autònoms hi ha a Espanya?

Autònoms: quants n'hi ha a Espanya

Per conèixer una mica més de prop el col·lectiu dels autònoms, fem una ullada a l’últim informe de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST), publicat el 2022 i fet a partir de dades d’afiliació a la Seguretat Social i de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de 2020.

Així, doncs, a la pregunta de quants autònoms hi ha a Espanya, podem respondre que, l’any 2020, estaven afiliats al sistema de Seguretat Social d’Espanya 3.266.820 treballadors per compte propi. D’aquests, aproximadament el 61 % eren autònoms (persones físiques) amb personal assalariat o sense. El 39 % restant corresponia a altres treballadors per compte propi que s’integren en societats mercantils, cooperatives o entitats societàries.

Pel que fa a la divisió per gènere, el 64,2 % d’aquests treballadors per compte propi són homes i el 35,8 % dones.  Segons assegura l’informe de l’INSST, les dones tenen uns nivells d’estudis superiors als dels homes. Respecte de l’edat, la mitjana a Espanya és de 47,5 anys, gairebé cinc anys més que la dels treballadors assalariats, que se situa en els 42,9 anys.

Quin és el pes dels treballadors per compte propi a Espanya?

Si observem les dades en l’àmbit internacional, podem veure que, en autoocupació, Espanya supera la mitjana de la Unió Europea. Segons estableixen les últimes dades de l’OCDE, el 2021 la taxa d’autoocupació al país era del 15,8 % sobre el total dels llocs de treballs, una mica més d’un punt percentual per sobre de la mitjana de la Unió Europea. La comparació és encara més cridanera si ens fixem en dos països de referència com ara França i Alemanya, amb percentatges del 12,6 % i el 8,8 %, respectivament.

Pel que fa a l’evolució dels autònoms a Espanya, l’informe de l’INSST mostrava un descens constant des del 2014 —quan a Espanya els autònoms eren el 18,8 % —, per experimentar un breu repunt el 2020, l’any de la pandèmia de la COVID-19.

En què treballen els autònoms a Espanya?

Per descobrir a què es dediquen els autònoms a Espanya, ens ajuden les dades recollides per l’informe de l’INSST a partir de l’EPA, que evidencien una presència transversal de treballadors per compte propi en molts sectors.

Això sí, aquesta presència és especialment significativa en el sector dels Serveis, on s’ubica el 73 % d’aquesta mena de treballadors. El segueixen els sectors de la Construcció (11,8 %), Agricultura (8,5 %) i Indústria (6,7 %).

Dins del sector dels Serveis, l’activitat amb més percentatge de treballadors per compte propi és la del Comerç al detall, llevat de vehicles de motor i motocicletes, amb un 15,4 %; seguida de Serveis de menjars i begudes (9,2 %); Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç, llevat de vehicles de motor i motocicletes (5,4 %); Altres serveis personals (4,8 %); Activitats sanitàries (3,4 %) i Educació (2,8 %).

Quina mena de llocs ocupen els autònoms a Espanya?

L’INSST també detalla les ocupacions de la població treballadora per compte propi. En aquest sentit, l’ocupació més freqüent dels autònoms és la dels Treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors (26,3 %); seguida de la dels Tècnics i professionals científics i intel·lectuals (18,8 %); i la dels Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (14,7 %).

En aquest àmbit, hi ha una dada que crida l’atenció i que indica que, entre els autònoms, allò de «ser el teu propi cap» és especialment atractiu . És més: sembla que tampoc no els importa gaire haver d’exercir de caps per als altres. De fet, l’informe de l’INSST apunta que fins a l’11,5 % dels treballadors per compte propi són directors i gerents, davant d’un exigu 2,5 % dels assalariats.

Finalment, la distribució de les ocupacions dels autònoms es completa amb el 9,9 % de Tècnics o professionals de suport; el 8,7 % de Treballadors qualificats en el sector agrícola, ramader, forestal i pesquer; els Operadors d’instal·lacions i maquinària, i muntadors (5,9 %); els Empleats comptables, administratius i altres empleats d’oficina (2,4 %); i Ocupacions elementals (1,6 %), categoria que engloba perfils professionals com ara escombriaires, peons d’obres públiques o jardineria o personal de neteja, entre d’altres.

Per si algú encara ho dubtava, lluny del mite del nòmada digital que treballa unes hores en banyador abans de fer una capbussada, els autònoms passen molt de temps ocupats en les seves tasques, sovint més que els assalariats.

En concret, informa l’INSST, els homes per compte propi treballen 43 hores setmanals de mitjana, davant les 37,6 hores dels assalariats; per part seva, les dones assalariades treballen 33,2 hores setmanals, davant les 38 hores de les dones que ho fan per compte propi. Fins i tot en la jornada laboral hi ha diferències entre assalariats i autònoms.

Accepto les condicions d'ús.