INNOVACIÓ

Smart contracts: arriben els contractes que s’executen tots sols

Temps de Lectura: 5 minutos

Smart contracts: arriben els contractes que s’executen tots sols
Avatar

CaixaBank

26 Maig, 2020


Signem contractes per a gairebé tot i fa molts segles que ho estem fent: per contractar una hipoteca, per comprar mobles, per mantenir les nostres dades fora de perill… Les possibilitats són infinites. Es tracta de documents que, en essència, estableixen un acord entre dues parts que es comprometen a complir tota una sèrie de condicions. És una manera d’establir la confiança necessària perquè allò que s’ha acordat arribi a bon port.

Pensem, per exemple, en una botiga de roba que compra la seva mercaderia a un fabricant o dues persones que es posen d’acord per a la compravenda d’un cotxe. En tots dos casos, el més aconsellable és signar un contracte pel qual cada part es comprometi a complir les condicions acordades. Fins i tot així, sempre pot quedar cert marge per al dubte. Si paguem abans de rebre el bé o, al contrari, si enviem el bé abans de rebre el pagament sencer, què passa si l’altra part no compleix el que s’ha acordat? Per molt que aquesta possibilitat estigui establerta i puguem recórrer a algun mediador en cas d’incompliment, sempre hi ha cert risc.

Per acabar amb aquest dilema ha arribat una de les tecnologies més capdavanteres de l’actualitat, la blockchain o cadena de blocs, i ho ha fet amb una nova generació de contractes sota el braç. Són els anomenats smart contracts, que prometen acabar amb aquest vertigen que sentim en el moment de desprendre’ns dels nostres diners per adquirir un bé o un servei. Serà per alguna cosa que se’n diuen intel·ligents.

Què són els smart contracts

Imagina’t que existís un contracte blindat que es pogués verificar i fer complir de manera automàtica. I que garantís, sense cap escletxa de dubte, que les seves condicions s’executen. Per exemple, que una botiga pagarà per una mercaderia que rebrà. En cas que alguna de les parts no compleixi, no caldrà recórrer a un jutge: si aquesta mercaderia no arriba a la botiga, no hi haurà pagament, i si no hi ha pagament, la mercaderia no passarà a mans de la botiga.

Aquests contractes ja existeixen i s’anomenen smart contracts. Es basen en tecnologia blockchain i no res més que codis informàtics que contenen les condicions d’un contracte i que permeten comprovar-ne el compliment per executar les clàusules en temps real i sense necessitat d’intermediaris. En aquests contractes, les parts hi programen diversos resultats per a una diversitat de possibilitats. La lògica que usen és condicional; és a dir, una cosa com ara: «si passa A, fes B; però si passa C, aleshores executa D».

Els avantatges principals dels smart contracts són la seva seguretat, transparència i autonomia, ja que les parts no depenen de tercers per validar-los. En basar-se en tecnologia blockchain, permeten que totes les parts puguin verificar que les condicions del contracte es compleixen. A més a més, les parts poden saber en tot moment la traçabilitat del contracte, accedint a l’històric de registres amb les transaccions i els documents. Com que fa servir tècniques de xifrat, la mateixa tecnologia blockchain impedeix que un ciberdelinqüent pugui intervenir-hi. I tampoc no permet alterar els registres ni les condicions del contracte si no hi ha un acord entre les parts.

Exemples de smart contracts

Agafem com a exemple un contracte de compravenda. En aquest contracte, el comprador diposita els diners destinats a pagar la mercaderia en un compte assignat a l’smart contract. El mateix contracte intel·ligent comprovarà a través dels programes de missatgeria que s’ha transferit la mercaderia. Per acabar, executarà el pagament dels fons que hi ha al compte dipòsit al venedor.

Aquesta és només una de les múltiples possibilitats que ofereixen els smart contracts. També poden arribar a ser molt útils en àmbits tan diversos com el de les herències i donacions o el de les assegurances.

En el primer cas, el mateix programa podria comprovar amb el Registre Civil la defunció d’una persona i transferir-ne automàticament el llegat als hereus. També verificar que una persona ha complert la majoria d’edat per abonar-li els fons d’un fideïcomís. Mentre que en el cas de les assegurances, es podrien agilitzar considerablement els tràmits per rebre indemnitzacions davant un sinistre.

Tot això és degut al fet que els smart contracts són especialment útils quan es necessita regular les condicions de pagament d’un contracte. De fet, hi ha certs smart contracts que es dediquen a executar pagaments i que es coneixen com a smart payments.

Utilitzar blockchain amb euros

Fins ara, les transaccions dels smart contracts es fan bàsicament mitjançant criptomonedes. El treball de xarxes blockchain per a smart contracts basats en monedes de curs legal, com ara l’euro, resulta una mica més complicat. Això és així perquè fa falta garantir la seguretat, l’eficiència i la integritat dels pagaments que circulin a través de les xarxes blockchain, i també l’estricte compliment de la normativa vigent en matèria de pagaments.

En qualsevol cas, l’ús de tecnologia blockchain en l’economia ja és imparable. Per aquest motiu, cal facilitar l’execució de pagaments en euros i des de comptes corrents bancaris en aquest tipus de xarxes, sense necessitat de recórrer a les criptodivises.

Amb aquest objectiu, CaixaBank participa, juntament amb altres entitats bancàries, en un projecte pilot promogut per Iberpay, la companyia que gestiona el sistema nacional de pagaments (SNCE). Es tracta d’una prova pionera que utilitza smart contracts i smart payments en una plataforma interbancària per programar pagaments immediats quan es compleixen certes condicions establertes. En participar tant el sistema nacional de pagaments com el sistema financer espanyol, la integritat i la legalitat de les transaccions estan emparades.

Aquesta prova de concepte permetria, per exemple, executar contractes de compravenda sobre els mateixos comptes corrents de les parts. El sistema bloquejaria automàticament fons al compte del comprador a la sortida de la mercaderia i faria el pagament al compte del venedor en arribar a la duana, a més de confirmar que s’ha dut a terme a totes les parts intervinents en el contracte. Tot això, amb la validació de les entitats connectades a la xarxa i l’ús del sistema nacional de pagaments per fer transferències immediates.

Així mateix, fa poc, CaixaBank ha incorporat la plataforma de comerç digital we.trade al seu catàleg de serveis per a empreses. D’aquesta manera, l’entitat esdevé un dels primers bancs europeus a facilitar als seus clients l’accés a la tecnologia blockchain orientada a la internacionalització de negocis.

La tecnologia blockchain està cridada a transformar el sistema financer i també la manera que tenim d’entendre els contractes. Els avantatges són nombrosos, raó per la qual l’economia ja es prepara per treure partit dels smart contracts i de les seves possibilitats infinites.

Accepto les condicions d'ús.