INNOVACIÓ

Així pots sol·licitar la certificació de startup per a la teva empresa

Temps de Lectura: 4 minuts

Així pots sol·licitar la certificació de startup per a la teva empresa
Avatar

CaixaBank

14 Agost, 2023


Des del juliol de 2023 és oficial: s’obre un procés per acreditar que una empresa és formalment una startup. És a dir, ja hi ha un certificat startup per a empreses emergents que demostrin que ho són.

Fins a la data, aquest concepte d’empresa emergent resultava poc concret i plantejava problemes en l’assignació d’ajudes —per exemple, les disposades a la Llei 28/2022— o a l’hora de fer estudis sobre aquest sector.

Què és una startup o empresa emergent?

Diu el Parlament Europeu i el Consell Europeu al seu Reglament (UE) 2021/695 que “s’ha d’entendre per ‘empresa emergent’ una pime en la primera fase del seu cicle de vida que busca solucions innovadores i un model de negoci en expansió, i que és autònoma”. Aquesta definició va ser acceptada el 2021.

Per la seva part, el Banc d’Espanya defineix startup com a “empresa emergent de nova creació amb un gran potencial de creixement“.

Segons la Llei 28/2022, una startup o empresa emergent és aquella que compleix, a la vegada, una sèrie de requisits:

 • Ser de base tecnològica segons la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, encara que la Llei 28/2022 ho resumeix com a empresa “l’activitat de la qual requereix la generació o un ús intensiu de coneixement cientificotècnic i tecnologies per a la generació de nous productes, processos o serveis i per a la canalització de les iniciatives d’investigació, desenvolupament i innovació i la transferència dels seus resultats”.
 • De nova creació amb fins a un màxim de cinc anys, amb set per a algunes excepcions com biotecnologia, energia, industrials i altres sectors estratègics.
 •  No haver nascut com una fusió, escissió o transformació d’una o diverses empreses prèviament formades.
 • No haver donat dividends o retorns de capital.
 • No cotitzar en el mercat regulat.
 • Tenir la seu a Espanya, i que el 60 % de la plantilla també és a Espanya.
 • Ser escalable.
 • No tenir impagaments.

Com certificar la teva empresa com a "startup"

A partir del 20 de juliol de 2023, i gràcies a l’Ordre PCM/825/2023, ja és possible sol·licitar la certificació empresarial que cataloga una pime com a empresa emergent, per tal de poder obtenir el certificat startup corresponent i accedir a les ajudes previstes a la Llei 28/2022.

Aquesta Ordre habilita una finestreta electrònica a través del portal de l’Empresa Nacional d’Innovació (ENISA), que també permet el registre previ.

Les primeres estimacions del Govern assenyalen que hi ha almenys 10.000 pimes a Espanya —i uns 150.000 llocs de treball— que podrien beneficiar-se de les ajudes de la Llei 28/2022 en acreditar-se com a startups dins el portal d’ENISA.

Requisits extra per a ENISA

A les condicions que establia la Llei 28/2022 se sumen algunes característiques extra reflectides en l‘Ordre PCM/825/2023 i que qualifiquen l’empresa com a innovadora. L’empresa haurà de complir almenys una:

 • Un mínim del 15 % de les despeses s’ha d’haver destinat a desenvolupament i innovació tecnològica.
 • Haver rebut alguna ajuda prèvia per al desenvolupament de projectes d’R+D+I o d’emprenedoria innovadora durant els últims tres anys.
 • Informe positiu del Ministeri de Ciència i Innovació per determinar el grau d’innovació.
 • Acreditar tenir contractat personal d’investigació.
 • Haver estat classificada prèviament com a Pime Innovadora, del Ministeri de Ciència i Innovació; com a Jove Empresa Innovadora, d’AENOR; o Petita o Microempresa Innovadora, també d‘AENOR.
Accepto les condicions d'ús.