ECONOMIA

Turisme internacional: Espanya serà atractiva el 2024?

Temps de Lectura: 5 minuts

Turisme internacional: Espanya serà atractiva el 2024?
Avatar

CaixaBank

31 Gener, 2024


El turisme internacional és un dels grans motors econòmics a Espanya i sembla que està ben greixat. Fins a 108.000 milions d’euros van gastar aquí els més de 84 milions de turistes estrangers que ens van visitar el 2023, segons dades de Turespaña.

Això suposa l’1 % més de visitants i el 17,4 % més de despesa que el 2019. I el 2024? Seguirà sent el turisme internacional un catalitzador per a l’economia espanyola?

Tot sembla indicar que sí, perquè Espanya mantindrà el seu atractiu per al turisme internacional el 2024. De fet, pot ser que fins i tot augmenti.

Les previsions de CaixaBank Research per a aquest any així ho indiquen: l‘arribada de turistes internacionals a Espanya augmentarà el 3,8 % el 2024, per sobre del 3,4 % interanual mitjà dels últims anys.

Hi ha moltes raons per a aquest comportament. A continuació, analitzarem alguns dels factors macroeconòmics i geopolítics que més influeixen en l’arribada de turistes internacionals a Espanya.

Turisme internacional a Espanya 2024

Més ingressos, (encara) més despesa

Que la renda dels turistes internacionals creixi és una bona notícia per al sector turístic a Espanya.

L’anàlisi de CaixaBank Research ha estudiat la relació entre el creixement de les arribades de turistes internacionals per país d’origen i cada punt addicional que suma la renda bruta disponible real a cadascun d’ells.

El resultat apunta que, per norma general, l’augment de la capacitat adquisitiva d’aquests viatgers internacionals es correspon amb el fet que el turisme a Espanya és un bé de luxe: quan els seus ingressos creixen, la seva despesa en turisme ho fa encara més en proporció.

Tot això suposa un important potencial de creixement per al sector turístic a Espanya. El sector té raons per a l’optimisme el 2024, gràcies al descens de la inflació i l’increment moderat dels salaris als països d’origen dels turistes internacionals.

Una destinació segura

Un altre dels principals factors que remen a favor d’Espanya com a destinació preferida és que els turistes internacionals la perceben com un lloc segur.

Segons l’índex de competitivitat turística del World Economic Forum, Espanya obté una puntuació de 6 sobre 7 a l’apartat de seguretat i protecció. És un important avantatge sobre d’altres països que competeixen directament amb el nostre pel turisme internacional, com Itàlia (5,5), Grècia (5,4) o Turquia (4,8).

De cara al 2024, caldrà tenir en compte un altre factor important relacionat amb la seguretat: la inestabilitat geopolítica al Mediterrani oriental sembla desviar turistes cap a destinacions que es perceben més segures, com Espanya, segons revela l’anàlisi de CaixaBank Research.

Tipus de canvi

L’apreciació o depreciació de l’euro respecte d’altres divises com la lliura esterlina o el dòlar dels Estats Units també té certa influència en el turisme internacional que ens visita.

L’anàlisi de CaixaBank Research constata que, en general, un euro fort sol alentir el creixement del turisme internacional a Espanya, sobretot el britànic i l’estatunidenc. No passa el mateix amb els turistes de la zona euro: l’apreciació d’aquesta divisa no sembla reduir la seva propensió a venir a Espanya.

En qualsevol cas, encara que el 2024 s’espera certa apreciació de l’euro respecte del dòlar i la lliura esterlina, serà limitada: segons les previsions de CaixaBank Research, l’euro passarà d’1,07 dòlars de mitjana el 2023 a 1,12 el 2024, i de 0,87 lliures a 0,89. Per això es pot esperar que la seva influència en l’arribada de turistes internacionals sigui limitada.

Com afecta la inflació

I la inflació? Com afecta aquest maldecap als turistes internacionals? Per esbrinar-ho, cal observar aquest factor des de dues perspectives: la inflació domèstica i la que es dona al país d’origen dels visitants.

Pel que fa a la inflació a Espanya, amb prou feines sembla afectar ni al global del turisme internacional que ens visita ni als principals països de procedència. Sí que influeix una mica més negativament la inflació al país d’origen, encara que només ho fa de manera significativa al Regne Unit, segons l’anàlisi.

En un escenari en què s’espera que el shock inflacionista es vagi dissipant, aquest factor pot remar a favor del turisme internacional a Espanya el 2024.

Quins turistes internacionals ens visitaran el 2024?

Tenint en compte totes aquestes sensibilitats i l’evolució prevista, el 2024 serà un bon any per al turisme internacional a Espanya, que continuarà creixent respecte a la situació anterior a la pandèmia. Aquest augment serà especialment accelerat en el cas d’estatunidencs i britànics.

Concretament, l’anàlisi de CaixaBank Research destaca el paper de la recuperació de la renda real disponible dels principals països emissors de turistes a mesura que la inflació es vagi normalitzant. Una dada: als Estats Units, aquest indicador (renda bruta) s’ha situat fins a 1,2 punts percentuals per sobre de la mitjana històrica el 2023.

Juntament amb la millora de la seva pròpia economia, els turistes estrangers seguiran trobant en la seguretat d’Espanya una bona raó per triar-la com a destinació. Això serà especialment important en un context d’inestabilitat geopolítica als països de l’est del Mediterrani.

Accepto les condicions d'ús.