ECONOMIA

Vuit dubtes resolts sobre els fons Next Generation

Temps de Lectura: 5 minutos

Vuit dubtes resolts sobre els fons Next Generation
Avatar

CaixaBank

16 Novembre, 2021


El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), a través del qual es desemborsaran els fons europeus Next Generation, ja està donant els seus primers passos i, tot i que la informació està molt detallada, sempre hi ha qüestions que generen dubtes entre els qui volen accedir a aquestes ajudes.

En aquest post recollim les preguntes més freqüents.

1. Quin tipus d'ajuda són els fons europeus? Préstecs o subvencions?

Del total de fons Next Generation, Espanya rebrà 150.000 milions durant el període 2021-2026. D’aquest import, 81.000 milions d’euros seran transferències a fons perdut. Els 69.000 milions restants es lliuraran en forma de préstecs.

El Govern ha pressupostat 27.000 milions d’euros per a l’any 2021 en els pressupostos generals de l’Estat. Serà a través dels Pressupostos Generals de cada any com es canalitzaran els fons europeus a l’economia espanyola. Al seu torn, per rebre els fons com a transferències des d’Europa, els Estats membres hauran de fer una petició expressa per a això. L’avenç de les mesures s’avaluarà dos cops l’any abans de fer els desemborsaments.

2. Seran compatibles amb altres ajudes?

Els fons europeus Next Generation són addicionals a qualsevol altre programa d’ajudes, tant europeu com nacional. Els projectes podran rebre fons de diversos programes d’ajudes sempre que no cobreixin el mateix cost i que s’expliqui la complementarietat de les diverses fonts de finançament rebudes en el moment d’aplicar a la convocatòria. Les convocatòries individuals podran restringir la compatibilitat de les ajudes.

3. Qui podrà beneficiar-se'n? Només empreses o també particulars?

L’objectiu del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència és que arribi a tota l’economia. Per això, es podran beneficiar totes les empreses independentment de la grandària, els autònoms, els negocis i els particulars.

Per bé que és cert que no hi ha sectors ni CNAE exclosos, sí que existeixen alguns sectors que són estratègics, com ara el turisme, l’habitatge i la mobilitat i el transport.

Hi haurà convocatòries específiques per a cada tipus de beneficiari i per a cada inversió recollida en el PRTR, però no es té en compte un repartiment estricte de fons per sectors o per tipus de beneficiaris.

4. Es poden finançar projectes ja iniciats?

El reglament europeu permet finançar projectes iniciats des del febrer de 2020, però seran les convocatòries individuals les que determinin si hi ha retroactivitat o no, per a quin tipus de despeses i des de quines dates. Això no obstant, està previst que les convocatòries s’enfoquin en projectes nous.

5. Tinc una empresa amb presència internacional. Em puc acollir a les ajudes del PRTR?

Sí, sempre que la denominació social de l’empresa estigui registrada a Espanya, que la companyia cotitzi en territori espanyol i que les actuacions i el focus d’aquestes es focalitzin al país. És important recordar que els països membres de la Unió Europea tindran un programa d’ajudes mirall del d’Espanya, per la qual cosa convindria tenir en compte aquestes convocatòries en el cas d’empreses amb presència internacional.

6. Es podrà accedir a les convocatòries en consorci de diverses empreses?

Sí. En aquelles convocatòries de caràcter competitiu s’afavoriran projectes en consorci o en agrupació. Les propostes individuals també hi tindran cabuda, llevat que estigui especificat el contrari en el plec de condicions de la convocatòria.

7. Quan arribaran els fons a Espanya?

El Govern ja ha inclòs 27.000 milions d’euros en els pressupostos generals de l’Estat del 2021 amb càrrec als fons europeus, per la qual cosa l’Administració ja en pot disposar.

La resta de la partida es desemborsa per trams. En primer lloc, a l’estiu, després de l’aprovació del Pla es va rebre un 13 % de prefinançament dels fons comandes, uns 9.000 milions d’euros. Més endavant, es duran a terme les sol·licituds bianuals i les avaluacions de la Comissió Europea de l’avenç del Pla per desemborsar els trams següents. Està previst que el primer tram de les ajudes, per import de 16.000 milions d’euros, arribi al final del 2021.

8. On puc consultar les convocatòries que millor s'adaptin al meu perfil?

A CaixaBank posem a la teva disposició una eina de consulta que et permetrà localitzar les convocatòries que millor s’adeqüin al perfil de la teva empresa i també la possibilitat de contactar amb un assessor perquè la sol·licitud dels fons sigui àgil i ràpida.

Accepto les condicions d'ús.