ECONOMIA

B Corp, generar un impacte positiu és bo també per als negocis

Temps de Lectura: 4 minuts

B Corp, generar un impacte positiu és bo també per als negocis
Avatar

CaixaBank

28 Febrer, 2023


La certificació B Corp identifica organitzacions que, a més de perseguir objectius econòmics, també compleixen els estàndards més alts de protecció ambiental i d’equitat social. Una Certified B Corporation es compromet públicament a respectar nivells mínims molt ambiciosos en l’avaluació de l’impacte que les seves activitats tenen sobre la mateixa organització, la societat i l’ecosistema en el qual s’insereix.

No s’han de confondre amb les empreses sense ànim de lucre, que bàsicament operen sense la necessitat de sostenibilitat econòmica. En el cas de les B Corp, el retorn econòmic ha d’estar garantit. Tanmateix, és només un dels objectius que persegueixen aquestes empreses, en un intent de combinar ètica i benefici, benestar corporatiu i individual.

L’objectiu del moviment B Corp és difondre un enfocament pragmàtic per a l’avaluació de l’acompliment ambiental i social de les empreses arreu del món. Això significa comprometre’s a mesurar l’impacte positiu del seu propi treball amb un rigor totalment equiparable al que s’adopta per a l’avaluació dels resultats economicofinancers, segons un procés estructurat d’auditoria.

Què és la certificació B Corp?

És una certificació emesa per l’organització estatunidenca sense ànim de lucre B Lab, una declaració que certifica el compromís de l’empresa amb les qüestions ambientals i socials. Les últimes dades oficials publicades mostren que hi ha més de 5.700 B Corp certificades, distribuïdes en 158 indústries de 85 països.

El procés d’obtenció de la certificació comença completant un Business Impact Assessment (BIA). Es tracta d’un qüestionari que avalua el compromís que mostra l’empresa respecte a cinc dimensions rellevants:

  • Persones: ambient de treball, salaris, beneficis, capacitació.
  • Governança: responsabilitat pels objectius i transparència en la comunicació.
  • Comunitat: suport a la comunitat de referència, reflexos sobre el treball i la prosperitat de les localitats veïnes.
  • Medi ambient: reducció de residus, eficiència energètica.
  • Clients: impacte positiu dels productes i serveis en la vida dels consumidors.

Si el resultat final del qüestionari d’autoavaluació és d’almenys 80 punts sobre 200, l’empresa podrà iniciar el procés de validació, i se sotmetrà a l’auditoria de les seves activitats per part de B Lab. Segons el sector, el nombre d’empleats o l’àrea geogràfica en la qual opera l’empresa, el qüestionari digital ajusta els coeficients de les diferents preguntes per augmentar-ne o reduir-ne la rellevància.

Per exemple, les empreses manufactureres tindran un coeficient reforçat —i hauran de treballar més per obtenir o mantenir la certificació— en la categoria de «medi ambient», mentre que les empreses que tenen molts empleats tindran coeficients més elevats en la categoria de «persones».

Després de verificar la documentació proporcionada, B Lab decideix si atorga o no la certificació, que té una validesa de tres anys a partir de la data d’obtenció. Una vegada transcorregut aquest termini, caldrà sol·licitar-ne la renovació.

No obstant això, cada any, l’empresa està obligada a informar sobre la seva activitat, presentant a B Lab i publicant al seu web un informe en el qual s’indiquin els objectius marcats i els que s’han assolit. Al mateix temps, ha de definir un pla d’acció que inclogui les iniciatives que pretén dur a terme durant l’any següent per millorar el seu impacte.

Credencials per certificar-se

Qualsevol empresa i societat amb ànim de lucre pot aspirar a obtenir la certificació, mentre que les organitzacions sense ànim de lucre no són elegibles. La despesa necessària cada any per mantenir la certificació oscil·la entre els 500 i els 50.000 euros, una quantitat que varia en relació amb la facturació de l’empresa.

Aquesta tarifa cobreix part dels costos operatius de B Lab. La suma restant es destina a finançar alguns serveis reservats exclusivament a empreses certificades i ajuda a donar suport a la difusió d’eines de mesura i avaluació arreu del món.

La certificació s’aplica a tota l’empresa i, una vegada obtinguda, les organitzacions estan autoritzades a utilitzar el logotip de Certified B Corporation en totes les seves comunicacions, per promocionar productes i serveis, a llocs web i xarxes socials. L’avantatge de lluir el segell B Corp està, sobretot, relacionada amb la reputació de marca i, amb aquesta, la seva capacitat d’atracció de capital i talent.

De fet, la sostenibilitat i la persecució dels objectius ESG —mediambientals, socials i de bon govern— són temes estratègics i no només una qüestió de cara a la galeria. L’estudi de Mercer Global Talent Trends 2020-2021 destaca que el 71% de les empreses europees —davant el 61 % de les d’Amèrica del Nord i el 67 % de les d’Àsia Pacífic— declara que els criteris ESG ja ocupen el centre de la seva actuació.

Les anomenades «Benefit Corporation» i les B Corp combinen les seves necessitats econòmiques amb l’objectiu del bé comú, una cosa que s’ha de demostrar mitjançant l’adopció de mètriques precises.

Accepto les condicions d'ús.