ECONOMIA

Com fer la teva agenda del contribuent per a 2019

Temps de Lectura: 5 minutos

Com fer la teva agenda del contribuent per a 2019
Avatar

CaixaBank

26 Març, 2019


Siguis treballador per compte d’altri o per compte propi, les obligacions fiscals són un requisit inevitable per al qual convé estar preparat.

Cada any arriben certs moments en què un contribuent ha de passar comptes amb l’Administració. Aquestes obligacions depenen en gran mesura de les seves circumstàncies. Això vol dir que l’agenda del contribuent tindrà més o menys cites durant l’any segons es tracti d’un treballador per compte d’altri o propi. Tampoc no són les mateixes per a qui viu de lloguer o per a qui resideix a la seva pròpia casa. Fins i tot tenir un vehicle en propietat o no tenir-lo defineix el calendari fiscal.

A l’hora d’establir l’agenda anual d’un contribuent, és necessari tenir en compte diverses variables. En qualsevol cas, hi ha algunes cites que afecten un gran nombre de persones a Espanya. Convé tenir-les en compte per no deixar passar cap termini i evitar així la possibilitat de rebre sancions econòmiques.

Declaració de l'IRPF i Patrimoni

Les últimes dades disponibles de l’Agència Tributària, corresponents a 2016, indiquen que a Espanya es presenten 19,6 milions de declaracions anuals de l’IRPF. A aquesta quantitat se sumen les que es liquiden al País Basc i Navarra, que compten amb règims fiscals forals propis.

La magnitud de la declaració de la renda és tan gran que es tracta de la fita més important en les agendes de la majoria dels contribuents. A diferència d’altres cites amb Hisenda, aquesta concerneix els treballadors per compte d’altri i per compte propi. Per això el seu abast és tan important, fins i tot considerant que no tots els contribuents estan obligats a presentar-la.

El 2019, les campanyes de Declaració de la Renda 2018 (model D-100) i Patrimoni 2018 (model 714) començaran el dia 2 d’abril. A partir d’aquest dia, es podran presentar les liquidacions a través d’internet. També per telèfon, en el cas del model 714.

Per presentar qualsevol dels dos models en persona, caldrà esperar fins al dia 14 de maig. Es podrà fer a través d’entitats col·laboradores, comunitats autònomes i oficines de l’AEAT.

El termini per fer la presentació serà fins al dia 1 de juliol. Tanmateix, si el resultat de la declaració surt per ingressar amb domiciliació bancària, aquest termini es redueix fins al 26 de juny.

Els tancaments de trimestre

A Espanya, més de tres milions de persones treballen com a autònomes. Es tracta d’una condició que sol causar més cites amb Hisenda durant l’any, si la comparem amb l’agenda dels treballadors per compte d’altri.

La major part dels treballadors per compte propi ha de fer una sèrie de declaracions que s’inclouen en els denominats «tancaments de trimestre». Això vol dir que, segons les seves circumstàncies, cada tres mesos hauran de fer declaracions trimestrals com les corresponents a retencions d’IRPF a tercers (model 111) i a lloguers (model 115). També hauran de validar les autoliquidacions del pagament fraccionat de l’IRPF (model 130 per a l’estimació normal o 131 per a l’estimació objectiva o per mòduls) i de l’IVA (model 303).

Aquestes declaracions i liquidacions s’efectuen durant el mes que segueix al darrer mes del trimestre que es declara. Per exemple, les corresponents al primer trimestre de 2019, en el qual ens trobem, es podran presentar l’abril fins al dia 22 (models 111, 115, 130 o 131 i 303). La domiciliació del pagament de tots aquests models es podrà fer fins al dia 15 del mes en què es presentin.

Durant el 2019, hi ha previstos dos altres tancaments, que són els corresponents al segon i al tercer trimestre. Es presentaran durant els mesos de juliol (fins al dia 22) i octubre (fins al dia 21).

Les cites dels autònoms amb Hisenda també inclouen un gran tancament anual d’IRPF i IVA, que es fa durant el mes de gener. Durant aquest mes també s’efectua el tancament del quart trimestre de l’any anterior. D’altra banda, el febrer es presenta la declaració anual d’operacions amb terceres persones.

Els impostos municipals

A més de les declaracions a l’Agència Tributària, hi ha altres cites que els contribuents han de tenir en compte per confeccionar les seves agendes. Es tracta del pagament dels impostos municipals. Assabentar-se de les dates en què els ajuntaments faran els cobraments d’aquests tributs és molt important, sobretot a l’hora d’evitar desemborsaments imprevistos de diners.

Els tributs d’aquest tipus que afecten a més persones a Espanya són l’Impost de Béns Immobles (IBI), l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) i algunes taxes com la de recollida de residus. També l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) és municipal.

La qüestió és que cada ajuntament estipula les dates en què recapta aquests impostos. Per això és important saber quins són els terminis de pagament que aplica cada municipi. Per exemple, una persona que visqui en una casa de la seva propietat i que posseeixi un segon habitatge en una altra localitat haurà d’assabentar-se de les dates en què haurà de complir amb l’IBI i les taxes que corresponguin en els dos ajuntaments.

També convé tenir en compte si els pagaments es poden fer de manera fraccionada i domiciliada, una possibilitat que ofereixen molts municipis. Si s’opta per aquesta modalitat, convé apuntar les dates en què es faran els càrrecs.

A l’hora de plantejar un pressupost per controlar les finances personals és important tenir en compte tots aquests tributs. El motiu és que molts d’aquests impostos suposen desemborsaments, en moments determinats de l’any, que poden arribar a ser abundants. Estar preparats per afrontar-los ajudarà a evitar problemes de falta de liquiditat i tensions innecessàries. Per això és tan important que els contribuents elaborin cada any la seva pròpia agenda tributària de manera personalitzada.

Accepto les condicions d'ús.