ECONOMIA

Dates clau de 2019 en l’economia dels autònoms

Temps de Lectura: 5 minutos

Dates clau de 2019 en l’economia dels autònoms
Avatar

CaixaBank

29 Març, 2019


El calendari del treballador per compte propi té moments clau durant l’any, als quals cal estar molt atent

Tots els treballadors autònoms esperen amb il·lusió el dia de cobrament de cada factura que emeten. És l’equivalent al moment en què els treballadors d’una empresa comproven que han cobrat les seves nòmines: solen estar de millor humor aquest dia. Tanmateix, en el cas dels autònoms hi ha moltes altres dates determinants per a la seva economia. Tot un món de tributs, models, presentacions i càrrecs que la majoria dels empleats per compte d’altri ni tan sols sospita que existeixen.

Efectivament, els autònoms han d’estar pendents de molts més esdeveniments que la presentació de la Declaració de la Renda. El més recomanable és deixar-los a les mans d’una gestoria, que estarà al corrent de tot aquest embolic de dates, documents i presentacions per donar-ne curs i evitar que es passin els terminis, amb la sanció consegüent. Actualment hi ha fins i tot serveis en línia, com Quipu, que s’encarreguen de presentar tots els models a Hisenda, entre altres serveis.

De totes maneres, no sobra tenir una idea general de quines són les dates més importants per a l’economia dels autònoms, especialment les fiscals. D’aquesta manera, podran preveure la disposició de fons per fer front al pagament de cada impost i no trobar-se amb una sorpresa desagradable en forma de càrrec inesperat.

A quins impostos ha de fer front un autònom?

Els impostos més comuns que han de declarar els autònoms són dos: l’IRPF i l’IVA. El primer és molt conegut perquè afecta les persones físiques, encara que no totes estiguin obligades a declarar-lo. El segon també és famós perquè grava el consum de la majoria dels productes o serveis. La peculiaritat per als autònoms, llevat d’algunes excepcions, és que són intermediaris en la recaptació d’aquest impost.

Així, la majoria de les declaracions i les liquidacions que duen a terme els autònoms durant l’any estan relacionades amb l’IRPF i l’IVA. Dins d’aquest marc, hi ha moltes excepcions. Per exemple, hi ha algunes activitats que estan exemptes d’IVA. A més, algunes comunitats autònomes tenen règims fiscals especials.

No obstant això, a continuació detallarem les dates més habituals que han de tenir en compte els autònoms per complir les seves obligacions fiscals el 2019, llevat de modificació per part de l’Agència Tributària:

Gener, el mes de més paperassa

Com durant aquest mes es tanquen el quart trimestre de 2018 i l’exercici, cal presentar una quantitat destacable de models a Hisenda.

Entre els anuals es troben, segons correspongui, el 180 (retencions d’IRPF efectuades a lloguers), el 190 (retencions de l’IRPF a tercers) i el 390 (liquidació de l’IVA). Es poden presentar fins al dia 31.

A més, el gener es presenten les declaracions trimestrals sobre retencions d’IRPF a tercers (model 111) i a lloguers (model 115), abans del dia 21. També cal validar les autoliquidacions del pagament fraccionat de l’IRPF (model 130 per a estimació normal o 131 per a estimació objectiva o per mòduls) i de l’IVA (model 303), ambdues fins al dia 30.

Una altra data que cal tenir en compte aquest mes és el dia 15: és l’últim en què es pot domiciliar el pagament dels models 111, 115, 130 i 303.

Febrer, el mes del model 347

El mes de febrer és important perquè és quan es presenta el model 347, que es correspon amb la declaració anual d’operacions amb terceres persones. Es pot fer entre els dies 1 i 28, inclosos.

Abril, comença la campanya de la Renda

El dia 2 d’abril començarà la campanya de Declaració de la Renda 2018 i Patrimoni 2018. Com a més a l’abril es tanca el primer trimestre de l’any, toca presentar els models 111, 115, 130 (o 131) i 303 fins al dia 22. La domiciliació del pagament de tots aquests models es podrà fer fins al dia 15 d’aquest mes.

Juliol, fi de la Renda i tancament de trimestre

El dia 1 de juliol serà l’últim en què es podrà presentar la Declaració de la Renda. Això sí, si el resultat és per ingressar amb domiciliació en compte, el termini de finalització és anterior: el 26 de juny.

El juliol toca novament tancar el trimestre anterior, en aquest cas el segon de 2019, per la qual cosa caldrà presentar i liquidar IRPF i IVA fins al dia 22 i domiciliar els seus pagaments fins al dia 15.

Octubre, tancament del tercer trimestre

El mes d’octubre serà l’últim de l’any en què caldrà presentar declaracions i liquidacions d’IRPF i IVA. Igual que el gener, abril i juliol, el seu pagament es podrà domiciliar fins al dia 15. Les presentacions, en aquest cas, es podran fer fins al dia 21.

El dia de pagament

Una vegada que ha quedat clar quan és necessari presentar les diferents declaracions i les seves liquidacions corresponents, és important que el treballador autònom estigui atent al dia en què es fan els càrrecs. En aquest sentit, ha d’assegurar-se de tenir suficients diners en el compte a través del qual s’abonaran les liquidacions positives, és a dir, aquelles que han sortit que cal pagar.

En el cas de les liquidacions de l’Agència Tributària, aquest dia sol correspondre amb l’últim dia hàbil en què es poden presentar les declaracions.

Un altre càrrec important que els autònoms no han d’oblidar és el de la quota que paguen a la Seguretat Social. En estar domiciliada, aquest organisme sol cobrar l’últim dia del mes.

Accepto les condicions d'ús.