ECONOMIA

Més de 1.000 milions de fons Next Generation per transformar el sector agroalimentari

Temps de Lectura: 5 minutos

Més de 1.000 milions de fons Next Generation per transformar el sector agroalimentari
Avatar

CaixaBank

20 Juliol, 2021


El sector agroalimentari sempre ha estat considerat estratègic per a l’economia espanyola, però durant l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 va adquirir una nova dimensió en permetre el proveïment de la població i afrontar de manera relativament positiva l’envit de la pandèmia.

Amb unes exportacions que superen els 53.700 milions d’euros i un saldo positiu de 14.600 milions d’euros, el sector s’enfronta al gran desafiament que suposa el canvi climàtic, però també a les oportunitats derivades de la sostenibilitat i de la necessitat d’assumir un estil de vida cada vegada més saludable.

Per atendre aquests reptes, el sector s’ha de transformar des del punt de vista ambiental i digital, i la posada en marxa del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) és un suport per dur a terme aquesta comesa.

En el seu component 3, el PRTR preveu destinar 1.051 milions d’euros dels fons europeus Next Generation a la transformació ambiental i digital del sistema agroalimentari i pesquer espanyol, amb la vista posada en quatre focus:

• Ús sostenible de recursos i del sòl agrícola
• Estalvi energètic i autoconsum
• Economia circular i gestió de residus
• Introducció de tecnologies

Amb aquestes prioritats, s’impactarà en els sistemes de reg per fer-los més eficients, es potenciarà l’ús de fonts d’energia renovables per al bombament d’aigua o per a sistemes de proveïment i s’invertirà en projectes de pesca extractiva i aqüicultura relacionats amb el disseny ecològic, la transformació de residus i el reciclatge de materials, entre altres coses.

Línies d'inversió i ajudes

Les quatre línies d’inversió previstes en el pla vinculades al sector agro es focalitzen en l’eficiència, l’increment de la sostenibilitat i la digitalització i innovació.

• Pla per a la millora de l’eficiència i la sostenibilitat en regadius
Línia dotada de 563 milions d’euros per a la modernització integral dels hivernacles, aplicació d’agricultura de pressió i tecnologia 4.0 per aprofitar gasos i energies renovables i substitució d’equipament ineficient. L’ajuda es canalitzarà a través d’inversions individuals o col·lectives en explotacions agràries i gestionades per les comunitats autònomes.

• Pla d’impuls a la sostenibilitat i competitivitat de l’agricultura i la ramaderia
Es destinaran 355 milions d’euros a modernitzar els laboratoris de sanitat animal i vegetal, reforçar els sistemes de capacitació i bioseguretat en viver i invertir en agricultura de precisió, eficiència energètica i economia circular i en l’aprofitament d’energies i gasos renovables en el sector agrícola i ramader. Igual que en el pla per a la millora de l’eficiència i la sostenibilitat en regadius, l’articulació de l’ajuda es farà mitjançant inversions individuals o col·lectives en explotacions agràries i seran gestionades per les autonomies.

• Pla d’impuls a la sostenibilitat, investigació, innovació i digitalització del sector pesquer
Amb una inversió de 95 milions d’euros, se centrarà en la modernització de la Xarxa de Reserves Marines d’Interès Pesquer, en l’impuls de la investigació pesquera i aqüícola, en la digitalització i ús de les TIC en el sector i en la lluita contra la pesca il·legal, no declarada i no reglamentària. Les ajudes arribaran a través de licitacions públiques dutes a terme pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) i l’SGE per a inversions públiques i mitjançant subvencions a concurrència competitiva desenvolupades per SGE.

• Estratègia de digitalització del sector agroalimentari i forestal i del medi rural
Aquesta línia comptarà amb 38 milions d’euros per a la creació d’una línia específica de suport a l’emprenedoria de base tecnològica en el sector agroalimentari, un hub d’innovació digital per a empreses del sector i un observatori de la digitalització del sector. Els fons procediran de préstecs participatius per retornar en un màxim de 9 anys per a la línia de suport i de licitacions públiques executades pel MAPA en la resta.

On trobar convocatòries i convenis

Els principals actors a l’hora de canalitzar les inversions al sector agroalimentari i pesquer seran:

– Secretaria General d’Agricultura i Alimentació (SGAA)
– Secretaria General de Pesca (SGP)
– Societat Mercantil Estatal d’Infraestructures Agràries (SEIASA)
– Empresa Nacional d’Innovació (ENISA)
– Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI)
– Comunitats de regants i entitats que gestionen el recurs hídric a les illes Canàries

De moment, s’ha iniciat el llançament i anunci de convocatòries de menor volum; entre elles destaquen els préstecs Agroinnovació Pimes d’ENISA, missions d’R+D agroalimentació sostenible (CDTI), conveni de SEIASA per a regadius sostenibles i Programa Digital Toolkit (Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital).

Ajudes adicionals

Més enllà de les ajudes que puguin arribar a través del MAPA, el sector també podrà rebre fons d’altres programes:

• Foment de l’economia circular en l’àmbit de l’empresa i línia de suport a projectes estratègics per a la transició industrial (PERTE) del component 12 Política Industrial Espanya 2030.
• Programa Digital Toolkit del component 13 Impuls a la pime.
• Programa de reforç a la connectivitat en centres de referència, motors socioeconòmics i projectes tractors de digitalització sectorial del component 15 Connectivitat Digital, impuls de la ciberseguretat i desplegament del 5G.

Les empreses interessades a accedir als fons poden anar preparant els seus projectes i cercar el seu encaix en les diferents convocatòries publicades o anunciades.

Accepto les condicions d'ús.