ECONOMIA

PERTE o convocatòria als fons Next Generation? Aquestes són les diferències

Temps de Lectura: 5 minutos

PERTE o convocatòria als fons Next Generation? Aquestes són les diferències
Avatar

Lurdes Roquet,

Directora de Transformación de Banca de Empresas de CaixaBank

23 Febrer, 2022


Des que Brussel·les va aprovar el Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) d’Espanya, a través del qual es canalitzaran els fons europeus Next Generation, s’ha parlat molt de les convocatòries que es publicaran per als qui pretenguin optar a aquest finançament i dels projectes estratègics per a la recuperació i la transformació econòmica (PERTE) que constituiran el pla.

Conèixer les diferències que hi ha entre ambdós és fonamental a l’hora de plantejar un projecte empresarial amb el qual accedir a aquestes ajudes.

PERTE

Els PERTE són projectes de col·laboració publicoprivada amb capacitat d’arrossegament per al creixement econòmic, el treball i la competitivitat. Són una mena de paraigua que agrupa diverses convocatòries i mesures d’inversió per a un fi concret.

El seu objectiu és contribuir a una gestió àgil i eficient dels fons Next Generation i reforçar els projectes que fomentin la transformació de l’economia espanyola.

 

Característiques

 

Es caracteritzen per ser un element que contribuirà al creixement econòmic i al treball, per comptar amb totes les empreses que estan presents en la cadena de valor, incloent les pimes, i per tenir un important element d’innovació, fet que implica que almenys una de les empreses participants ha de tenir experiència en projectes d’R+D+I.

Aquesta figura de nova creació i amb vocació de permanència està concebuda com un mecanisme d’impuls i coordinació de projectes prioritaris, especialment complexos o en què hi hagi una necessitat d’inversió per part del sector privat.

Qualsevol entitat que vulgui participar en un PERTE haurà d’inscriure’s en el registre estatal d’entitats interessades en els PERTE, dependent del Ministeri d’Hisenda. Cadascun dels PERTE tindrà una secció diferenciada liderada pel Ministeri que correspongui.

 

PERTE aprovats

 

Fins a la data, el Govern ha aprovat quatre PERTE:

Vehicle elèctric i connectat
Salut d’avantguarda
Energies renovables, hidrogen renovable i emmagatzematge
Agroalimentari

Sis PERTE es mantenen en estudi:

– Digitalització de la gestió de l’aigua
– Indústria naval
– Economia social i de les cures
– Economia circular
– Espanyol – nova economia de la llengua
– Aeroespacial

 

Projectes elegibles

 

Per rebre finançament dels fons Next Generation a través d’un PERTE, els projectes candidats hauran d’aportar al compliment dels objectius del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) i impactar en els seus eixos transversals:

– Transformació digital
– Transició ecològica
– Cohesió social i territorial
– Igualtat

Dins de cada PERTE, es publicaran una sèrie de convocatòries, que seran les que estableixin els requeriments concrets.

CONVOCATÒRIES

Les convocatòries són l’instrument principal de distribució de fons públics per impulsar activitats en el sector privat.

Poden ser convocatòries de subvencions o licitacions. Ambdues es desenvoluparan tot respectant el marc competencial, per la qual cosa hi haurà convocatòries fetes pels ministeris, per empreses públiques estatals, per les comunitats autònomes i per ajuntaments, que també convocaran concursos en l’àmbit municipal.

 

Classificació

 

Per poder classificar les convocatòries, cal parar atenció a una sèrie d’elements:

1. Modalitat

– Concurrència competitiva: els projectes són valorats per l’autoritat competent amb criteris estipulats, sense tenir en compte l’ordre de sol·licitud.
– Concurrència simple: l’acreditació d’uns requisits mínims permet l’accés a la subvenció per ordre de sol·licitud.
– Altres fórmules: s’utilitzen fons d’inversió o convenis, com altres vies de canalització.

2. Finançament

– Subvencions: l’administració atorga una ajuda econòmica sense necessitat de devolució.
– Préstecs: l’administració obre una línia de finançament.
– Bestretes: segons la convocatòria, una part o el total de l’ajuda es pot avançar al beneficiari.

3. Participació del sector públic (com ara centres de recerca, agències o empreses públiques)

– Possible participació pública.
– Necessitat de col·laboració publicoprivada.
– Exclusivitat per al sector privat.

4. Agrupació (nombre d’entitats que sol·licitin la convocatòria)

– Individual: la majoria de les convocatòries permeten la sol·licitud per part d’una única entitat.
– Participació en agrupació: les convocatòries poden permetre o exigir la participació en grups d’entitats, de vegades requerint participació de cert tipus d’entitats, públiques, de recerca o d’altres.

 

Projectes elegibles

 

La publicació de les convocatòries serà a càrrec dels organismes públics dependents de l’Administració General de l’Estat, de les comunitats autònomes i dels ajuntaments. La seva adjudicació estarà regulada per la Llei de contractes del sector públic i per la Llei general de subvencions.

En aquest sentit, la selecció de projectes es farà en funció dels criteris tècnics que s’estableixin a les convocatòries, i seran meses de contractació i/o comitès de caràcter tècnic i administratiu els que faran la selecció dels projectes a finançar.

Perquè un projecte sigui elegible, cal que suposi un canvi estructural i que tingui un impacte durador sobre la resiliència econòmica i social, la sostenibilitat, la competitivitat a llarg termini i el treball.

FONTS D'INFORMACIÓ

Si t’interessa obtenir finançament a través dels fons europeus Next Generation, pots consultar el web del Pla de recuperació, transformació i resiliència, en què es recullen totes les novetats sobre el programa, així com actualitzacions de convocatòries i PERTE.

També pots visitar l’espai Next Generation dins caixabank.es o el Cercador d’ajudes CaixaBank, on podràs localitzar totes les convocatòries obertes i determinar quina s’ajusta més al projecte per al qual busques finançament.

Accepto les condicions d'ús.