ECONOMIA

PRTR, PERTE, MDI i altres sigles que t’ajudaran a entendre els fons Next Generation

Temps de Lectura: 5 minutos

PRTR, PERTE, MDI i altres sigles que t’ajudaran a entendre els fons Next Generation
Avatar

CaixaBank

27 Agost, 2021


El passat 13 de juliol, els ministres d’Economia i Finances de la Unió Europea (Ecofin) van aprovar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya, a través del qual es canalitzaran els fons europeus Next Generation a l’economia espanyola.

En les seves més de 200 pàgines, aquest pla inclou sigles i acrònims amb què els candidats a beneficiar-se d’aquestes ajudes europees han d’estar familiaritzats. Aquestes són algunes de les més importants:

NGEU: Next Generation UE.

Fons de recuperació dotat amb 750.000 milions d’euros. Creat amb el vistiplau del Consell Europeu, la seva missió és donar resposta a les conseqüències econòmiques derivades de la crisi de la COVID-19.

MRR: Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

És un dels dos instruments del NGEU i el seu objectiu és donar suport a la inversió i les reformes dels estats membres de la UE per aconseguir una recuperació sostenible mentre es promouen prioritats ecològiques i digitals. Constitueix el nucli del fons de recuperació i està dotat amb 672.500 milions d’euros.

REACT-UE

És el segon instrument de l’NGEU i té la finalitat d’ampliar i donar continuïtat a les mesures de resposta desenvolupades des de l’inici de la pandèmia. Compta amb 47.500 milions d’euros. Es preveu que aquests fons promoguin la recuperació ecològica, digital i resilient de l’economia.

PRTR: Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Programa d’inversions i de reformes desenvolupat pel Govern espanyol per rebre el suport financer en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. A través de la seva implementació, els fons europeus Next Generation arribaran a l’economia espanyola.

PERTE: Projectes Estratègics per a la Recuperació i la Transformació Econòmica.

Figura de col·laboració publicoprivada i transversal a les diferents administracions que permetrà executar projectes estratègics inclosos en el PRTR. Es caracteritzen per tenir una gran capacitat d’impuls per al creixement econòmic, el treball i la competitivitat de l’economia.

MDI: Manifestacions d'interès.

Són convocatòries llançades pels diferents ministeris que permeten identificar projectes amb potencial. Recullen possibles iniciatives o projectes concrets que puguin ser susceptibles de ser finançats en el futur.

FOCIT: Fons Financer de l'Estat per a la Competitivitat Turística.

Promourà, mitjançant préstecs, la millora de la competitivitat del sector turístic. Se centrarà especialment en aquells projectes que continguin actuacions d’innovació i modernització dels serveis turístics en l’àmbit de l’eficiència energètica i l’economia circular, entre d’altres.

IPCEI: Projectes Importants d'Interès Comú Europeu.

Tenen per objectiu desenvolupar projectes transnacionals d’importància estratègica per a la UE i per a assolir objectius europeus comuns. Estan dissenyats per reunir coneixements, experiència i recursos financers amb què superar fallides del sistema o reptes socials que no poden abordar-se de cap altra manera.

AUE: Agenda Urbana Espanyola

Document de caràcter estratègic, però no normatiu, per aconseguir la sostenibilitat en el desenvolupament urbà. Cobra especial importància en el component 2 del PRTR Pla de rehabilitació d’habitatge i regeneració urbana, en què es preveu la seva implementació.

FEADER: Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.

Permetrà donar suport al procés de modernització de la política agrícola. A més, contribuirà a reforçar les inversions per a la modernització, la connectivitat i el desenvolupament d’activitats de futur en l’àmbit rural. D’aquesta manera, contribueix a pal·liar el repte demogràfic.

Accepto les condicions d'ús.