ECONOMIA

Així es reparteixen els fons Next Generation en els pressupostos generals de l’Estat 2022

Temps de Lectura: 5 minutos

Així es reparteixen els fons Next Generation en els pressupostos generals de l’Estat 2022
Avatar

CaixaBank

18 Gener, 2022


Els pressupostos generals de l’Estat (PGE) per al 2022, que van entrar en vigor l’1 de gener passat, preveuen canalitzar 26.900 milions d’euros dels fons europeus Next Generation a l’economia real procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). Aquesta partida és superior a la reservada l’any anterior: 26.634 milions per a projectes de transformació, 2.436 milions dels quals procedien del fons REACT-UE i 24.198, de l’MRR.

Els PGE elaborats per al 2022 permetran que gairebé nou de cada deu euros del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) es destinin a inversió.

En aquesta ocasió, les pimes i els particulars seran els que més es beneficiaran dels fons Next Generation, en veure’s augmentada la partida dels components 2 (Pla de rehabilitació d’habitatge), 1 (Pla de xoc a la mobilitat sostenible) o 13 (Impuls a la pime), entre d’altres.

El Govern ha decidit incloure en els pressupostos generals per al 2022 algunes de les mesures del PRTR, entre les quals destaquen:

– Incentivació del vehicle elèctric: 445 milions d’euros
– Increment de l’oferta d’habitatge en lloguer a preu assequible: 500 milions
– Desenvolupament d’energies renovables innovadores: 435 milions d’euros
– Foment del treball jove: 255 milions d’euros
– Impuls a la competitivitat i sostenibilitat industrial: 2.784,5 milions d’euros
– Accions de digitalització de les pimes: 1.626 milions d’euros
– Transformació del model turístic cap a la sostenibilitat: 766,7 milions d’euros
– Desplegament del 5G: 600 milions d’euros
– Noves infraestructures ferroviàries en els corredors: 635 milions d’euros
– Recursos a l’activitat investigadora: 521,5 milions d’euros

HABITATGE, MOBILITAT SOSTENIBLE I PIMES

El component 12 (Política industrial Espanya 2030) serà el que tindrà una partida pressupostària més elevada: 3.184 milions d’euros per a la transformació digital basada en les dades en l’àmbit de la indústria i els serveis, el reforç del seu pes en l’economia i l’augment de la dimensió de les empreses industrials, a més de la millora de l’eficiència en la gestió de l’aigua, residus, energia i recursos, emissions i energies renovables en el marc de l’economia circular.

El Pla de rehabilitació d’habitatge i regeneració urbana (component 2), que el 2021 va ser el que més dotació va rebre (2.301 milions d’euros), tindrà 2.839 milions d’euros per a l’impuls a la rehabilitació del parc edificat a Espanya i l’increment del parc d’habitatge en lloguer social en edificis energèticament eficients. D’aquesta manera, es pretén activar el sector i generar treball i activitat en el curt termini.

El Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans (component 1), centrat en l’impuls de la descarbonització de la mobilitat urbana i la millora de la qualitat de l’aire, tanca el top 3 amb una partida de 2.185 milions d’euros, respecte dels 1.778 milions reflectits en els PGE de 2021.

El component 13 Impuls a la pime també serà un dels millor dotats pressupostàriament, amb un import de 2.140 milions d’euros destinats a augmentar la productivitat d’aquestes empreses, reforçar les seves capacitats i la seva resiliència i contribuir així a la creació de treball, a la competitivitat i al creixement potencial de l’economia.

Els PGE reflecteixen una partida de 1.795 milions d’euros per a la modernització de les administracions públiques (component 11), respecte dels 1.909 milions d’euros de l’any anterior, i 1.662 milions d’euros per a la reforma institucional i l’enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació (component 17), en comparació dels 1.100 milions d’euros d’un any abans.

TURISME, DIGITALITZACIÓ I POLÍTIQUES D'INCLUSIÓ

El component 6 Mobilitat sostenible, segura i connectada obtindrà 1.635 milions d’euros durant el 2022 (1.778 milions el 2021) per avançar en el desenvolupament dels corredors europeus, millorar la logística i la intermodalitat mitjançant el desenvolupament i/o la modernització de terminals logístiques, ports i accessos, i digitalitzar i optimitzar la sostenibilitat del transport.

El Pla de modernització i competitivitat del sector turístic (component 14) disposarà de 1.629 milions d’euros dels fons europeus Next Generation per a l’exercici 2022, 600 milions d’euros més que fa un any. El seu destí serà finançar actuacions que permetin augmentar la competitivitat i resiliència del sector.

El component 15 sobre connectivitat digital, impuls de la ciberseguretat i desplegament del 5G també serà una de les prioritats per al 2022, amb 1.550 milions d’euros en fons per, entre altres coses, “posicionar Espanya com un hub internacional d’infraestructures i talent en matèria de ciberseguretat”.

El component 22 sobre el Pla de xoc per a l’economia de les atencions i reforç de les polítiques d’inclusió tanca la llista dels 10 àmbits amb més fons, amb un import de 1.200 milions d’euros, 200 milions més que en els PGE passats, que aniran destinats a l’atenció integral de les persones més vulnerables.

Accepto les condicions d'ús.