ECONOMIA

ChatGPT, pot ajudar-te amb l’economia personal?

Temps de Lectura: 7 minuts

ChatGPT, pot ajudar-te amb l’economia personal?
Avatar

CaixaBank

14 Març, 2023


Els sistemes de generació de text estan a l’ordre del dia. Tot i que la fiabilitat encara no és gaire alta, sí que ajuden i força amb conceptes bàsics o amb aquells que no exigeixen gaire profunditat. Ens podrà ajudar ChatGPT amb l’economia personal o domèstica? El posem a prova en aquest post.

Què és ChatGPT?

ChatGPT és un chatbot (un robot virtual dins d’un xat) capaç de generar textos llegibles, utilitzant el model GPT-3.5 d’OpenAI. Bàsicament, podem dir que ChatGPT és una intel·ligència artificial que escriu. A part d’això, també és capaç de seguir una conversa expressada en llenguatge natural i de respondre a preguntes relacionades amb les anteriors.

Encara que pugui semblar una mica trivial, no ho és. Des del seu llançament al final del mes de novembre de 2022, ChatGPT ha despertat tant d’interès que ja suma més de 100 milions d’usuaris actius mensuals.

La febre que s’ha desfermat per aquesta intel·ligència artificial generativa és tan alta, que les grans tecnològiques estan immerses en una carrera frenètica per incloure aquesta mena d’eines en els seus productes. Microsoft ja ha anunciat la incorporació d’aquesta tecnologia al seu cercador Bing i al navegador Edge, Google ha presentat Bard —un nou xat intel·ligent per fer cerques— i Meta també vol lluitar pel lideratge en aquest camp. El cercador xinès Baidu també espera obrir al públic les funcions del seu propi bot de conversa aquest mateix mes de març.

Les limitacions de ChatGPT

Tornant a la tecnologia ChatGPT que tanta fascinació desperta, cal saber que té limitacions importants. Per això, abans de començar a fer-li preguntes, convé tenir en compte per a què serveix i, encara més important, per a què no serveix ChatGPT, indicant què pot fer i quins són els seus límits:

  • ChatGPT pot redactar de manera natural text que sembla escrit per un humà. Tot i que, més que no pas redactar, el que fa és compondre emprant un complexíssim sistema de dades virtuals. GPT es basa en l’estadística i compon text intentant endevinar quina paraula ha d’anar al darrere d’una altra. Pel que fa a la forma, els textos estan escrits correctament, tot i que —com veurem més endavant— comet alguns errors, com ara barrejar el tutejament amb l’apel·lació formal.
  • ChatGPT no pot compondre textos que no tinguin per què no ser mentida. És a dir, pot escriure coses que no són certes. No hi ha un aprenentatge tal com el coneixem les persones i el sistema no comprèn què està dient —o què diu l’usuari, encara que ho sembli—. La seva mecànica es basa únicament a calcular la paraula següent que cal escriure. Pel que fa al fons, els textos no tenen per què ajustar-se a la realitat.Fins avui dia, la tecnologia GPT ha estat ideal per escriure petits fragments de text narratiu —el joc de rol basat en text AI Dungeon fa servir GPT-2—, però presenta dificultats per produir textos d’assaig o periodístics basats en la realitat. En el cas concret de ChatGPT, ni tan sols la informació amb la qual se l’ha entrenat està actualitzada.

Preguntem a ChatGPT sobre economia personal

Amb l’objectiu de provar ChatGPT, li hem fet unes preguntes genèriques i específiques en llenguatge humà sobre economia personal.

ChatGPT ens ajuda amb consells bàsics de finances personals

Les finances personals tenen múltiples punts de suport, així que li demanen a ChatGPT que ens expliqui què podem fer sobre aquest aspecte.

Això és el que contesta a la pregunta: Em pots donar algun consell per a les meves finances personals?

Són consells bàsics, però l’enfocament sembla adequat. Esmenta conceptes tan importants com ara pressupost, estalvi, control de despeses o educació financera. Com a anècdota, en aquest exemple ja es pot observar que no té gaire clars els conceptes de «tu» i «vostè» habituals en l’idioma castellà d’Espanya.

ChatGPT resol com crear un pressupost personal

Els pressupostos personals són clau en l’estalvi familiar a llarg termini i suposen un pilar al qual aferrar-se. Com que ChatGPT ens ha suggerit d’establir-ne un, li demanem que ens ajudi amb això. Així que li plantegem: Com puc crear un pressupost personal? Què he de fer?

Novament, ChatGPT ofereix consells bàsics, però correctes. Es tracta de passos senzills que ens poden ajudar no tan sols a crear un pressupost, sinó també a seguir-lo. És un hàbit molt beneficiós per a l’economia personal.

ChatGPT no genera documents

En l’anterior consulta, ChatGPT ens recomana fer una llista amb les nostres despeses i categoritzar-les, així que decidim demanar-li una plantilla en Excel que ens ajudi amb aquestes tasques. Tanmateix, no és capaç de generar-la. El que sí que fa és explicar-nos com preparar-ne una pel nostre compte.

Això és el que contesta quan li plantegem el següent: Necessito una plantilla d’Excel on pugui anar apuntant les meves despeses. Pots donar-me’n una?

ChatGPT i les metes financeres

Ara anem un pas més enllà. Projectem els estalvis a futur i li demanem al sistema sobre les metes financeres a llarg termini.

El llarg termini és una visió clau en l’estalvi, així que li plantegem a ChatGPT la qüestió següent: Vull establir metes financeres a llarg termini. Per on començo? Aquesta és la resposta:

Novament, es tracta de consells bàsics i adequats per a una persona que vulgui accedir des de zero a la planificació financera.

ChatGPT com a contacontes d'educació financera

Ara provem una altra de les habilitats de ChatGPT: utilitzar diferents estils per explicar conceptes. Així, doncs, li demanem que ens expliqui la inflació com si fos un conte infantil. Plantejar així els conceptes és una bona estratègia, per exemple, per parlar de diners amb els fills.

Li plantegem el següent: Tinc un fill de vuit anys i m’ha demanat què és la inflació. Li ho he explicat, però no ho acaba d’entendre. M’expliques la inflació com si fos un conte?

Malgrat que tècnicament no és correcte, perquè la inflació la poden provocar dotzenes de causes diferents —no només l’emissió excessiva de moneda en circulació—, el fet cert és que aquest conte sí que podria servir per oferir una explicació inicial a un nen.

Examinem ChatGPT: no preguntis res molt específic

Li hem preguntat a ChatGPT aspectes específics, en aquest cas sobre tributs, i el resultat no és gaire fiable. De moment, no és un sistema que convingui fer servir per respondre preguntes molt concretes.

Desgravar IVA

Pregunta: Quin model de l’Agència Tributària és el de desgravar IVA?

ChatGPT: El model que permet desgravar l’IVA a Espanya és el Model 349.

❌ No l’és; és el Model 303.

Pregunta: Quin model de l’Agència Tributària es lliura primer: el Model 303 o el Model 390?

ChatGPT: El Model 390 es lliura abans que el Model 303.

❌ És incorrecte. El Model 390 és l’últim model d’IVA.

‘IVA’ canari

Pregunta: Quin és l’IVA a les Canàries?

ChatGPT: L’impost sobre el valor afegit (IVA) a les Canàries és del 7 %.

❌ Percentatge correcte, nom incorrecte. A les Canàries hi ha IGIC, no IVA.

Impost vs. taxa

Pregunta: Quina és la diferència entre impost i taxa?

ChatGPT: Un impost és una contribució obligatòria a l’estat que s’aplica a la renda, al consum o a la propietat. Una taxa, d’altra banda, és un cobrament que es fa per l’ús d’un bé o servei públic específic, com ara l’ús d’una carretera, un parc públic o un servei d’aigua potable. En resum, un impost és una contribució general a l’estat, mentre que una taxa és un cobrament per l’ús d’un servei o bé públic específic.

✔️ És correcte, els impostos s’abonen sense contraprestació.

IVTM

Pregunta: A què dona dret l’Impost de Circulació?

ChatGPT: L’Impost de Circulació és un impost que es paga anualment a molts països per utilitzar un vehicle als carrers i a les carreteres. Aquest impost no dona dret a res en particular, sinó que és una obligació tributària que permet finançar les despeses públiques relacionades amb la infraestructura i la seguretat a les carreteres.

❌ És parcialment incorrecte, tot i que la pregunta era una trampa. Aquest impost no existeix. A Espanya existeix l’IVTM, que grava la tinença d’alguns vehicles motoritzats.

❌ No només finança infraestructura de mobilitat, sinó que la seva aportació va als pressupostos generals.

✔️ Com a impost, no atorga drets, és una obligació.

En resum, ChatGPT es comporta força bé a l’hora d’aportar consells bàsics, encara que mai no podrem estar segurs de si són del tot correctes o no. Per què? Senzillament, no fa servir informació actualitzada ni comparteix les fonts que ha usat per compondre el text. En preguntar-li sobre conceptes més específics és més inexacte i fins i tot proporciona respostes totalment incorrectes —encara que no ho sembli per la seguretat amb la qual respon.

Accepto les condicions d'ús.