SOSTENIBILITAT

IBEX ESG: els índexs per invertir de manera sostenible

Temps de Lectura: 4 minuts

IBEX ESG: els índexs per invertir de manera sostenible
Avatar

CaixaBank

07 Novembre, 2023


Cada vegada més inversors, tant particulars com institucionals, cerquen alguna cosa més que tan sols un retorn econòmic a l’hora d’invertir en una empresa: els valors que incorporen a la seva cartera han de demostrar, a més a més, un bon rendiment en termes de sostenibilitat de les empreses que els donen suport.

Per aquesta raó han aparegut els índexs de sostenibilitat, com ara el DJSI o el FTSE4Good. A aquests índexs, s’hi suma ara la família d’índexs IBEX ESG, que acaba de llançar Bolsas y Mercados Españoles (BME).

Els IBEX de la sostenibilitat

Es tracta d’indicadors del quals formen part un total de 47 companyies cotitzades espanyoles, l’impacte dels quals el mesura un proveïdor independent (Inrate), que actualitzarà la composició d’aquests selectius un cop cada any al mes de setembre.

Per fer aquesta avaluació es té en compte la qualificació ESG de les companyies, que han de formar part de l’IBEX 35 o de l’IBEX Medium Cap. Aquesta qualificació ESG ha de ser igual a C+ o superior, dins una escala de dotze nivells, que van de l’A+ al D-.

Per a aquesta qualificació es tenen en compte criteris ESG, que són els que proporcionen informació sobre l’acompliment de les companyies en aspectes mediambientals, socials i de governança.

Inrate és el proveïdor encarregat de proporcionar la metodologia de qualificació de les companyies segons criteris ESG, juntament amb la informació necessària per al mesurament de l’impacte d’aquestes empreses.

A banda d’aquesta qualificació de sostenibilitat, a les companyies se’ls exigeixen altres requisits, com ara no obtenir determinats ingressos de certs sectors crítics per a la sostenibilitat (tabac, nuclear, enginyeria genètica, etc.). A més a més, han de complir amb el pacte global de Nacions Unides.

Això suposa que no totes les companyies poden formar part d’aquests indicadors. Només en podran formar part aquelles empreses que demostrin que poden oferir una doble rendibilitat: d’un costat, un determinat acompliment econòmic i, de l’altre, un destacat desenvolupament en factors de sostenibilitat en matèria mediambiental, social i de governança (ESG).

Dos índexs IBEX ESG

La nova família d’índexs de sostenibilitat IBEX ESG està composta per dos tipus de selectius que permeten obtenir una visió més completa de l’acompliment de les companyies. Ambdós es calculen en temps real en tres versions (preu, amb dividends i amb dividends nets):

  • IBEX ESG: aquest índex selecciona els seus components en funció de determinats criteris de sostenibilitat. Està ponderat per capitalització ajustada per capital flotant.
  • IBEX ESG Weighted: es tracta d’un índex compost pels mateixos valors que l’IBEX ESG, però amb una ponderació ajustada a la seva qualificació de sostenibilitat (ESG Impact Rating).

La primera composició d’aquests índexs està formada per 47 empreses cotitzades, entre les quals hi ha CaixaBank. L’entitat també forma part d’altres selectius sostenibles com ara el DJSI, una distinció que la inclou entre els bancs més sostenibles del món.

Impulsar la inversió sostenible per incentivar la sostenibilitat

El principal objectiu dels índexs, com ara la família de selectius IBEX ESG, consisteix a impulsar la inversió sostenible mitjançant l’establiment d’indicadors fiables perquè els inversors puguin distingir fàcilment les companyies que realment aposten per generar un impacte positiu i que tenen un perfil sòlid de sostenibilitat.

Mitjançant la canalització dels seus actius cap a companyies i projectes amb un impacte positiu, els inversors tenen l’oportunitat de fomentar els esforços que les empreses desenvolupen per millorar el seu acompliment ESG i, amb això, el seu impacte sobre la societat i el medi ambient.

Accepto les condicions d'ús.