ECONOMIA

Quina documentació necessito per sol·licitar un microcrèdit?

Temps de Lectura: 4 minuts

Quina documentació necessito per sol·licitar un microcrèdit?
Avatar

CaixaBank

30 Gener, 2023


Posar en marxa un projecte és molt més que tenir una bona idea. Tant si es tracta de l’emprenedoria d’un negoci totalment innovador com del traspàs d’un que ja està en marxa, sempre és necessari disposar de recursos adequats.

Els microcrèdits faciliten als emprenedors l’accés a aquests recursos. Això sí, per accedir-hi convé tenir clar abans què es necessita per sol·licitar un microcrèdit i quina és la documentació que s’ha de presentar davant l’entitat.

Qui pot sol·licitar un microcrèdit

Els microcrèdits tenen una història fascinant al darrere que s’estén durant diversos segles. Van sorgir com una eina per trencar el cercle viciós que s’estableix entre la pobresa i la dificultat d’accés al finançament convencional.

Encara que avui mantenen la mateixa filosofia, les seves aplicacions s’han diversificat molt. Per això, cada any els sol·liciten milers de persones: famílies, estudiants, persones en situació d’atur que decideixen emprendre, persones en situació vulnerable que exploren l’autoocupació… Perfils diversos que han de complir una sèrie de condicions, que són establertes per cada entitat. Així que el primer que cal fer si s’estudia sol·licitar un microcrèdit és consultar els requisits amb el banc per comprovar que es compleixen.

Val la pena explorar aquesta possibilitat, ja que aquests préstecs, de quantia reduïda i que ofereixen finançament en condicions avantatjoses, són especialment útils per oferir liquiditat en moments crítics. Per exemple, a l’hora de crear o ampliar un negoci.

Documentació necessària per sol·licitar un microcrèdit

Una vegada s’ha comprovat que es compleixen els requisits necessaris per obtenir un microcrèdit, arriba el torn de la paperassa. Efectivament, és necessari demostrar que les condicions d’accés al préstec es compleixen, i per fer-ho toca reunir una sèrie de documentació que cal presentar davant l’entitat.

Igual que passa amb els requisits, és necessari consultar amb l’entitat en què se sol·licita el microcrèdit quins documents s’han d’aportar per formalitzar l’operació, que pot variar en funció del projecte que es vulgui finançar. De fet, no és el mateix sol·licitar un microcrèdit destinat a ampliar estudis que un altre per impulsar un negoci.

En el cas dels projectes empresarials, aquests són alguns documents que no solen faltar a l’hora de processar la sol·licitud d’un microcrèdit:

 • Pla d’empresa: es tracta d’un document que ha d’estar present en qualsevol negoci. És un informe que recull els objectius de l’empresa, descriu el mercat on es troba immersa, la seva proposta de valor i els recursos que ja té, entre altres aspectes. Resulta molt útil a l’hora d’estudiar la viabilitat del negoci.
  El pla d’empresa que es presenta per sol·licitar un microcrèdit ha de ser concís i clar, a més d’incloure la planificació financera i un resum executiu.
 • Informe de viabilitat: cada banc sol tenir el seu propi model, que ha de ser signat tant per l’entitat com pel client.
 • Currículum vitae i/o certificat de vida laboral.
 •  Justificació d’inversions: convé desar els pressupostos i les factures proforma relacionats amb el projecte d’inversió que s’ajustin al pla d’inversions del negoci per presentar-los davant l’entitat.
 • Local de negoci: en el cas d’empreses que desenvolupin l’activitat en un local determinat, és habitual que l’entitat sol·liciti la presentació del contracte o precontracte de lloguer o el títol de propietat d’aquest espai. Si encara no ha començat el lloguer, es pot presentar un precontracte.

Documentació complementària

A més dels documents anteriors, que solen ser necessaris per sol·licitar qualsevol microcrèdit relacionat amb un negoci, hi ha una sèrie de documentació complementària que també pot exigir l’entitat.

Per aquesta raó, convé revisar si alguns dels documents següents s’apliquen al model de negoci concret que es pretén finançar, per tal de reunir-los i no allargar l’operació:

 • Subvencions: si s’han sol·licitat, normalment és necessari adjuntar els papers de la sol·licitud i/o de la seva concessió.
 • Capitalització de l’atur: en el cas de persones a l’atur que optin per capitalitzar la prestació per emprendre el seu negoci , també és necessari justificar la sol·licitud i/o concessió de l’operació.
 • Franquícies: aquells emprenedors que optin per aquest model de negoci han de presentar el contracte de franquícia.
 • Llicència per exercir l’activitat.
 • Traspassos: si el projecte que es desitja finançar és el traspàs d’un negoci ja existent, cal declarar davant l’entitat els motius del traspàs. També cal justificar la marxa del negoci amb documentació econòmica relativa a la facturació i aportar una còpia del contracte o precontracte de traspàs que inclogui un detall dels actius traspassats, així com la seva valoració.
 • Fons propis: si el sol·licitant aporta fons propis al negoci, ha d’acreditar-ho mitjançant la presentació de factures pagades i/o saldos en compte bancari.
 • En cas de tenir finançaments externs, és necessari adjuntar els últims rebuts pagats.
Accepto les condicions d'ús.