SOSTENIBILITAT

Per què necessitem índexs de sostenibilitat

Temps de Lectura: 5 minutos

Per què necessitem índexs de sostenibilitat
Avatar

CaixaBank

20 Setembre, 2019


Una empresa que forma part d’índexs borsaris com el Dow Jones, el FTSE 100 o l’IBEX35 es considera un referent. Ho és, literalment: tots aquests indicadors són la referència que prenen molts inversors a l’hora de decidir quins valors compondran la seva cartera. Tanmateix, una empresa és molt més que la seva liquiditat o el valor de les seves accions. També és l’impacte que té la seva activitat sobre la societat i la seva contribució a l’entorn. Per exemple, a través de la creació de llocs de treball o de les seves polítiques de RSC. Per això existeixen els índexs de sostenibilitat, que serveixen per mesurar el rendiment en aquest sentit de les empreses més responsables.

Què són els índexs de sostenibilitat

Les empreses, sobretot les més grans, tenen un compromís amb la societat en què estan immerses. La seva influència és molt gran; per això desenvolupen polítiques de responsabilitat social corporativa (RSC) que els permeten posar en pràctica els seus principis ètics.

En connexió amb aquest apartat hi ha les estratègies empresarials que aposten per la sostenibilitat, una de les principals preocupacions de l’ONU per als pròxims anys, plasmada en els seus 17 Objectius de desenvolupament sostenible (ODS). Per mesurar el rendiment d’aquestes polítiques, han aparegut índexs específics que ajuden els inversors a triar actius pel suport que donen al desenvolupament sostenible.

D’aquesta manera, els índexs de sostenibilitat distingeixen les empreses que combinen l’èxit econòmic amb el desenvolupament sostenible. Aquest concepte es refereix a la capacitat de resoldre les necessitats actuals sense comprometre les de les properes generacions. Per mesurar aquesta sostenibilitat a les empreses, aquests índexs tenen en compte els factors ESG, sigles que es refereixen als criteris mediambientals, socials i de govern (ASG en català). Són fonamentals per a la inversió responsable, una tendència que cada vegada cobra més importància.

Els exemples més influents són el conegut com el Dow Jones de la sostenibilitat (DJSI), referent al selectiu més rellevant de la borsa de Nova York, i el FTSE4Good, lligat a la borsa de Londres.

Com s’elaboren els índexs sostenibles

Per elaborar aquests índexs, es tenen en compte diversos factors. Per exemple, el DJSI avalua les companyies més grans del món per comprovar si compleixen amb certs requisits. Entre aquests hi ha criteris econòmics relacionats amb el govern corporatiu o codis de conducta; mediambientals, com iniciatives destinades a evitar el canvi climàtic o el foment de les inversions sostenibles; i socials, relacionats amb el desenvolupament del capital humà o la filantropia, entre molts altres factors.

Per calcular la puntuació que obté cada companyia, es valoren aproximadament 1.000 punts diferents, classificats en aquestes tres categories ESG (criteris mediambientals, socials i de govern). Cada any s’eleva l’exigència d’aquest procés d’avaluació per tal d’identificar i mesurar nous factors.

En l’edició de 2019, el DJSI ha inclòs 15 empreses espanyoles en el seu índex mundial, entre les quals hi ha CaixaBank. Aquest selectiu es revisa cada any el mes de setembre.

Per part seva, el FTSE4Good tria les empreses que l’integren de conformitat amb el compliment de certs estàndards mediambientals, socials i de relació amb els seus grups d’interès. També examina el seu grau de defensa i suport dels drets humans, les bones pràctiques a la seva cadena de subministrament i les pràctiques anticorrupció que implementa.

Una peculiaritat del FTSE4Good és que deixa al marge companyies que es dediquen a determinats sectors, com el tabac, l’armament, l’energia nuclear o l’extracció i tractament d’urani. A més, té índexs sectorials com el FTSE4Good IBEX, que han creat de manera conjunta FTSE Group i Bolsas y Mercados Españoles (BME). Està compost per valors que formen part de l’IBEX 35 i el FTSE Spain All Cap i, a més, compleixen amb els criteris de bones pràctiques en responsabilitat social corporativa (RSC).

Juntament amb aquests dos selectius, que són els pioners, n’hi ha d’altres com l’Ethibel Sustainabilty Index i l’Euronext de VigeoEiris, MSCI ESG o l’Stoxx de Sustainalytics, dels quals també forma part CaixaBank. També n’hi ha d’altres relacionats amb àrees més específiques de la RSC, com la mediambiental (FTSE Environmental Opportunities Index Series) o la social, com seria el cas del Calvert International Responsible Index.

Per a què serveixen els índexs de sostenibilitat

Aquests índexs de sostenibilitat són molt més que un motiu d’orgull per a les empreses que en formen part. De fet, són eines que ajuden als inversors a identificar els actius que subscriuen companyies que compleixen amb els estàndards globals de responsabilitat social corporativa.

D’aquesta manera, els índexs de sostenibilitat impulsen la inversió socialment responsable (ISR). Això és perquè serveixen com a indicadors fiables per analitzar aquest tipus d’inversions. A més, són eines que ajuden a desenvolupar productes ISR.

Es tracta d’índexs de referència amb una gran capacitat per derivar els fluxos d’inversió cap a objectius sostenibles, ja que molts inversors hi confien a l’hora d’operar. Consultors, brokers i gestors els tenen en compte per analitzar inversions, col·locacions d’actius, etc.

Es tracta d’una tendència cada vegada més important en els mercats de tot el món. Tant és així que la mateixa Unió Europea ja planeja crear índexs financers de referència de baix impacte carbònic que ajudin a conèixer millor la petjada de carboni d’una cartera d’inversions: un de referència sobre transició climàtica per reduir la petjada de carboni de les carteres d’inversions i un altre especial que harmonitza les carteres amb l’objectiu de limitar l’augment de la temperatura mundial a 1,5 °C respecte als nivells preindustrials.

Gràcies a aquests índexs, tant el rendiment econòmic com l’impacte positiu de les estratègies de sostenibilitat de les companyies es veuen reconeguts i recompensats. Una línia d’actuació que ajuda les finances a alinear-se amb el futur de la societat i del planeta.

Accepto les condicions d'ús.