SOSTENIBILITAT

Impulsant el canvi: l’emprenedoria social a Espanya i el seu impacte transformador

Temps de Lectura: 5 minuts

Impulsant el canvi: l’emprenedoria social a Espanya i el seu impacte transformador
Avatar

CaixaBank

30 Maig, 2023


Engegar un negoci és un viatge apassionant, tot i que certes maneres de fer-ho poden ser-ho encara més. L’emprenedoria social n’és una més. És el camí que segueixen cada vegada més emprenedors disposats que els seus projectes, per sobre de tot, produeixin un impacte positiu en l’entorn que els envolta.

Què és l'emprenedoria social

No és gens senzill definir l’emprenedoria social. De fet, a Europa no hi ha una única manera de descriure-la.

Per a la Comissió Europea, les empreses socials són les que reuneixen tres característiques principals:

  • Són operadors de l’economia social, l’objectiu principal dels quals consisteix a generar un impacte social, més que no pas generar beneficis per als seus propietaris o accionistes.
  • Disposen de la majoria del seu superàvit per aconseguir els seus objectius socials.
  • La gestió es fa de manera responsable, transparent i innovadora, de tal forma que treballadors, clients i accionistes s’impliquen en la seva activitat empresarial.

Com són les empreses socials a Espanya?

L’emprenedoria social a Espanya és un fenomen que no és nou i, tanmateix, cada cop és més popular. Així ho recull l’informe European Social Enterprise Monitor (ESEM) 2021-2022 elaborat per Esade i publicat fa poc. Segons aquest estudi, hi ha un interès creixent per l’emprenedoria social: en la dècada 2012-2022 es van fundar al voltant del 50 % de les empreses socials al país, enfront del 23,8 % de la dècada anterior.

Aquest interès no tan sols respon a una època recent de canvis amb crisis socials i mediambientals importants. L’informe apunta al fet que ara mateix hi ha una consciència social més gran sobre la necessitat d’abordar aquests factors d’una manera responsable i transparent, un enfocament típic de les empreses socials.

Com són aquestes empreses socials que operen a Espanya? Segons les dades de l’estudi, parlem d’iniciatives que perduren força en el temps. La mitjana d’edat és de 15 anys, molt superior a la d’altres països com ara Alemanya (3,6 anys). A més a més, fins al 25 % de les empreses socials espanyoles es van fundar abans de l’any 2000, quan ni tan sols s’emprava el concepte d’empresa social.

Pel que fa a la seva evolució, la gran majoria de les empreses socials a Espanya es troba, com a mínim, en una etapa d’implementació i creixement. De fet, fins al 26,2 % ja està en una fase tardana i el 15 %, en estabilitat. A l’altre extrem, el 13,8 % es troba entre l’etapa llavor i la de posada en marxa.

I a què es dediquen les empreses socials a Espanya? Els sectors professionals en què exerceixen la seva activitat són molts i molt variats: des de l’art i l’entreteniment al transport, al comerç o l’agricultura i la ramaderia.

Pel que fa als més freqüents, l’informe apunta que aproximadament una de cada tres empreses socials pertany al sector de les activitats de salut humana i treball social (32,5 %). El segueixen l’educació (18,8 %); les activitats professionals, científiques i tècniques (16,3 %); i també la informació i comunicació (10 %).

En què es diferencien les empreses socials de les convencionals?

El caràcter diferencial de les empreses socials es trasllada a la manera com fan les coses. És a dir, a l’hora de parlar sobre aquesta mena de negocis ho fem sobre companyies que són més diverses perquè acostumen a posar el focus en el treball inclusiu.

Segons l’estudi elaborat per Esade, aproximadament tres de cada cinc empreses socials donen feina a persones de diversos orígens ètnics i al voltant del 44 % disposen de talent amb diversitat funcional. També està molt present la igualtat de gènere en les empreses: el percentatge mitjà de dones és del 52 % en els equips directius i del 63 % en les plantilles.

Per part seva, la presa de decisions en aquesta mena de companyies no és una qüestió exclusiva de l’equip directiu. Fins al 72,5 % dels empleats de les empreses socials estan molt involucrats en aquesta tasca.

Aquesta filosofia, a l’hora de fer negocis, sembla que els va bé a les empreses socials: gairebé sis de cada deu empreses tenen previst contractar més empleats en el termini d’un any. A més a més, el 71,2 % preveu que augmentaran els seus ingressos durant aquest període, enfront de només un 3,8 % que considera que disminuiran.

A qui beneficia l'emprenedoria social a Espanya?

L’emprenedoria social és una eina que produeix un impacte en persones molt diverses. De fet, el benestar d’aquestes persones és la prioritat principal entre les empreses socials espanyoles.

Hi ha molts col·lectius de persones que es beneficien de l’activitat de les empreses socials a Espanya. Els tres grups als quals més s’adrecen són les persones amb alguna mena de malaltia o problema de salut mental i també les persones amb discapacitat psicològica; els aturats de llarga durada; i les dones i les nenes.

Tanmateix, aquestes no són les úniques persones que es veuen impactades positivament per l’emprenedoria social a Espanya. Aquestes iniciatives també atenen migrants, nens i joves en general o persones desafavorides per motiu de raça, ètnia o religió, entre molts altres col·lectius molt diversos. Això sí, tots tenen alguna cosa en comú: les persones que en formen part pateixen algun grau de vulnerabilitat, discriminació o exclusió en la societat per un motiu o un altre.

L’emprenedoria social és un fenomen amb repercussions reals en la vida de la gent. Donar suport a aquestes empreses és fonamental per assolir un futur millor, més pròsper i inclusiu.

Accepto les condicions d'ús.